(Forrás: reforkom.sk)

A felvidéki református egyház százéves történetében még nem volt példa arra, hogy egy gyülekezetben három lelkipásztor is szolgáljon egyidejűleg. A Komáromi Református Egyházközség két lelkipásztora mellett vasárnap délután beiktatták Lőrincz Gábor lelkészt, így Komáromban először működik három lelkipásztor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházon belül.

Istentisztelettel vette kezdetét vasárnap délután Lőrincz Gábor lelkész beiktatása a komáromi református templomban, amelyen Géresi Róbert püspök hirdetett igét, az egyházmegye esperese, Szénási Szilárd martosi lelkész pedig hivatalosan is beiktatta őt a komáromi lelkészi szolgálatba. Fazekas László emeritus püspök és Fazekas Zsuzsanna lelkipásztor mellett Lőrincz Gábor ifjúsági lelkészként szolgálja a gyülekezetet. Kiemelt feladata minden, fiatalokkal kapcsolatos munka, a hittanórák, ifjúsági alkalmak, ifjúsági istentiszteletek tartása is.

Az Apácaszakállasról származó fiatal lelkész, Lőrincz Gábor a Selye János Egyetemen végezte teológiai tanulmányait. Diplomaszerzése után előbb a Nagykaposi Református Gyülekezetnél volt segédlelkész, majd a Gellér-Bogyai Református Társult Anyaegyházközségnél, tavaly óta pedig Komáromban szolgál.

A Komáromi Református Egyházközség számos tevékenységet végez és több intézményt is vezet, például idősotthont, bölcsődét és óvodát is működtet. Mivel számos feladat hárult a rendelkezésre álló két lelkipásztorokra, ezért a presbitérium úgy döntött, szeretnének harmadik lelkészt. A presbitérium jelölését Lőrincz Gábor elfogadta, majd a gyülekezet által alkotott egyházközségi közgyűlésen, tavaly augusztusban lelkészükké választották és szeptember óta szolgálja a gyülekezetet.

(Forrás: reforkom.sk)

Hivatalos beiktatására január 21-én, vasárnap került sor a komáromi református templomban, ahol a beiktatott lelkész bizonyságtételt tett és igét is hirdetett. A nyilvános eseményen az egyházmegye valamennyi lelkésze részt vett, illetve a frissen beiktatott lelkész anyagyülekezetéből is eljöttek az az ünnepélyes alkalomra. A nagy jelentőségű eseményen a Komáromban működő valamennyi keresztény egyház, illetve a zsidó hitközség képviselői is jelen voltak, valamint Komárom polgármestere, Keszegh Béla is tiszteletét tette. A lelkipásztorok igei áldásával, valamint a prédikációkkal fejeződött be az ünnepi istentisztelet, majd a gyülekezet nagy szeretetvendégséget szervezett a Danubius nagytermében, amelyen a komáromi gyülekezet presbitériumának tagjai családjaikkal együtt vettek részt.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)