Pillanatkép a megnyitóról (Fotó: Müller Péter)

Január 31-én tisztújító közgyűlésére invitálta tagjait és szimpatizánsait a lévai magyar házat üzemeltető Reviczky Társulás. A közgyűlés fő feladata az új, három évre kinevezett elnökség megválasztása volt, emellett fontos szerepet játszott az elmúlt év rendezvényeinek és infrastrukturális fejlesztéseinek bemutatása.

Urbán Zoltán elnök üdvözölte a társulás tagjait, valamint a megjelent közönséget és a vendégeket. Ezt követően a tagság megszavazta a közgyűlés programját, a munkaelnökséget, a szavazatszámláló és mandátumvizsgáló, valamint a javaslattevő és jelölő bizottságot.

Urbán Zoltán ismertette a társulás pénzügyi jelentését, melyből kiderült, hogy a társulás kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Kevély Mónika, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette az ellenőri beszámolót. A bizottság tagjai közgyűlését megelőzően ellenőrizték, hogy a társulás szervei az alapszabályzatban megállapított előírásokat betartva járnak-e el, továbbá, hogy a társulás pénzeszközeit a Reviczky Társulás éves tervében előirányzott feladatok célszerű megvalósításának értelmében használták-e fel. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálat tárgyát képező tételek rendben találtattak.

Ezután Urbán Zoltán elnök a 2023-as évben megvalósult javításokat ismertette. Közülük említést érdemel a Reviczky Ház nagytermének felújítása (vakolat, festés, padlóburkolat cseréje), a ház színpadának függönycseréje, a nagyterem és a klubhelyiség ajtóinak cseréje, új ajtók kerültek a mellékhelyiségekre is, valamint a ruhatár is új pompában tündököl. De megvalósult mikrohullámú sütő és mosogatógép vásárlása, a belső udvar részleges tetőfedése, padlástakarítás, hangosítás, ismertető bannerek – amire kiemelkedően büszkék; vetítő felszerelése a plafonra a gördülékenyebb vetítéshez az előadások alkalmával.

Elmondta, a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül.

Müller Péter beszámolója (Fotó: Müller Péter)

A továbbiakban az egyes szakosztályvezetők összegezték rendezvényeiket, így az irodalmi, helytörténeti és zenei szakosztályok mellett a Reviczky Házban 2023-ban megrendezett időszakos kiállításokról is átfogó képet kaphattak a jelenlévők id. Ševeček Judit, Müller Péter, Ürge László és Péter József beszámolóiból.

Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnöknője a Reviczky Házban működő könyvtár és könyvesbolt tevékenységét ismertette, majd ismét Urbán Zoltán elnök vette át a szót, aki a szakosztályokhoz nem köthető, egyéb nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket és a társulás külső kapcsolatait ápoló aktivitásokat is bemutatta. A közgyűlés ezt követően fő pontjához, az új elnökség megválasztásához érkezett. Az előző elnökség tagjai közül mindenki elfogadta újabb jelölését.

Pillanatkép a tagságról (Fotó: Müller Péter)

Miután a közönség egyhangúlag megszavazta a jelölteket, a Reviczky Társulás új elnöksége az alábbi felállásban kezd munkához a 2024-2027 közötti időszakban:

Urbán Zoltán – elnök

Urbán Jana – pénztáros, könyvelő
Müller Péter – a Léva és vidéke helytörténeti szakosztály vezetője
id. Ševeček Judit – az irodalmi szakosztály vezetője
Ürge László – a zenei szakosztály vezetője
Péter József – a kiállításokért felelős projektmenedzser
Ivkovič Péter – az ifjúsági szakosztály vezetője
Kosztolányi Magdolna – elnökségi tag, a Lévai Magyar Reviczky Könyvesbolt és Könyvtár vezetője
ifj. Ševeček Judit titkár – elnökségi tag
Puksa Magdolna – elnökségi tag

Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke (Fotó: Müller Péter)

Az est további részében a vendégek felszólalásai következtek. Megtisztelte jelenlétével a közgyűlést Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke; Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója; és Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója.

A közgyűlés végezetül elfogadta az alábbi feladatokat tartalmazó határozatot:

  1. A Reviczky Társulás alapszabályának módosítása az alábbi mondattal: „A Reviczky Társulás az 1913-ban Léván alakult Reviczky Társaságra, mint szellemi és jogelődjére tekint”
  2. Lanz Roland anyagi támogatását kérve Cziczka Angela 2. kottagyűjteménye kiadásának nagyobb példányszámban történő biztosítása
  3. pályázat útján Cziczka Angela 3. kottagyűjteménye kiadásának kisebb példányszámban való biztosítása
  4. Pályázat útján zenés (rockopera, musical, kamarazenekar, stb.) és kamarajellegű színházi előadások elhozása a Reviczky Házba
  5. Nagymaros városa megalapítása 700. évfordulója megünneplésének a lehetőségek szerinti támogatása és az abban való részvétel.

(Ševeček Judit)