Március 14-én délután öt órakor a zoboralji falvak sportrajongó közönsége az alsóbodoki kultúrházban gyülekezett arra az eseményre, melyen a Zoboralji Szurkolói Csoport címerének és zászlajának ünnepélyes avatására került sor.

A helyszín a Fradi zöld-fehér színeibe öltözött azok tiszteletére, akiknek ereiben a piros mellett a Ferencvárosi Torna Club zöld-fehér vére is csordogál. Gyepes Lajos, a rendezvény egyik szervezője és az ünnepélyes avatás programjának konferálója üdvözölte a jelenlévő jeles vendégeket, elsősorban Bánki Józsefet, a Ferencváros korábbi labdarúgóját, újságírót és párját, Tolner Mónikát, továbbá Mojs Zoltánt és Kenyeres Oszkárt, a Hazajáró honismereti magazin munkatársait és megannyi helyi vendéget.

Gyepes Lajos az üdvözlés után ismertette: „Egykor, nem is olyan régen Fehér Sándor Zoboralja múzeumában született az ötlet – hogy így fogalmazzak –, hogy csoportosulni kéne, azoknak, akik szeretjük a sportot, szeretjük a Ferencvárost, s a Ferencvároson keresztül ragaszkodunk gyökereinkhez, magyarságunkhoz.”

Kifejtette, hogy 2023 decemberében került sor az alapító összejövetelre, ahol hivatalosan is megalakult a Zoboralji Szurkolói Csoport, majd folytatta gondolatait:
„Visszautalok a címerünkben egy nagyon fontos kis elemre, ez pedig a szívben elhelyezkedő három E betű – Erkölcs, Erő, Egyetértés. A legfontosabb, amit most ki szeretnék emelni, az erkölcs. Azért is hirdettük meg ezt a mai délutánt, mivel mi nemcsak abban gondolkodunk, hogy a Ferencvárost szeretők és Ferencvárosnak szurkolók legyenek itt közöttünk, hanem más csapatok szurkolóit is szívesen látjuk körünkben, hiszen az erkölcs ezt diktálja. Erkölcsös magatartást, erkölcsös viselkedést, gerinces kiállást. Erre buzdítok mindenkit, hogy tartsuk meg az erkölcsöt mindig első helyen, s egyenes gerinccel, magyarságunkban kapaszkodjunk össze különösen a szórványvidéken akkor is, ha egyéb csapatnak a szimpatizánsai vagyunk!

A bevezető gondolatok után az esemény csúcspontja – a Zoboralji Szurkolói Csoport címerének és zászlajának leleplezése – következett. Miután mindenki felállt, a Kormorán együttes Zoboralja himnuszának dallama csendült fel, melyet a jelenlévők is énekeltek. A himnusz befejező soraira Bánki József és Kolner Mónika leleplezték a címert és a zászlót. A magasztos zene és a drámai megvilágítás felemelő összhatásában a nézők elé tárult a zoboralji Fradi-drukkerek zöld-fehér színekben pompázó címere és zászlaja, mire a jelenlévők elismerő tapsban törtek ki.

Miután újra felgyúltak a terem fényei, Gyepes Lajos köszönetet mondott a címer és a zászló megtervezőjének, Gyepes Barbarának, hogy vállalta e nemes feladatot, majd felkérte ifjabb Csámpai Ottót, az Eszterházy János Zarándokközpont igazgatóját, hogy tartsa meg előadását a Zobor-hegyi ezredévi emlékműről és a nyitrai vasturulról. E két emlékmű grafikai ábrázolásának kombinációjából készült a zoboralji Fradi-drukkerek címerábrázolása, mely a zászlóra is felkerült. Gyepes Lajos kifejtette, hogy a címerben azok a jelképek ötvöződtek, melyeket az előző rendszerek elvettek a zoboralji magyaroktól és most azokat szeretnék visszaüzenni az itt élő magyarságára büszke sorstársaiknak, amely üzenetet a zászlón lévő 25 zoboralji és Nyitra-vidéki falu címere is hivatott erősíteni.

Az előadás után Bánki József tartotta meg ünnepi beszédét, melyben méltatta a Fradi határon túliakkal, zoboraljiakkal való viszonyát:
„Nagyon jó látni és nagyon nagy erőt ad és ezért szeretünk fellépni akár az öregfiúkkal, akár magánemberként, mert ez egy példamutatás és így lehet csak megmaradni a Székelyföldön, s a Felvidéken. És a szórványban a legnehezebb, márpedig ez egy szórványvidék. Éppen ezért szívünk-lelkünk itt van mindenkor, és amikor meglátom a Fradi mérkőzésein az Ipolyság, Kalász, Felvidék transzparenst, megörvendezteti a lelkemet.“

„Én köszönöm a Jóistennek, hogy fradistának teremtett, s hogy magyar embernek teremtett, mert nagyon jó ehhez a közösséghez tartozni. A határon túli magyarok adnak nekünk példát. Nekünk könnyű, de ez itteni kitartás, ez a küzdelem, ez csodálatos.“

Bánki József ünnepi beszéde után Kenyeres Oszkár szólt a jelenlévőkhöz, aki bemutatta a Hazajáró honismereti magazint, annak kezdeteit, sikereit és küldetését, mely a Kárpát-medence külhoni természeti, kulturális értékeinek és nem utolsósorban a külhoni magyar közösségek bemutatását is hivatásának tartja. Mindamellett hangsúlyozta azon kapcsolódását a külhoni magyar közösségekhez és a zoboralji magyar közösséghez is, melyben Mojs Zoltánnal, a Hazajáró magazin rendezőjével egy véleményen vannak, miszerint lélekemelő és magyarságukat is megerősítő élmény minden olyan látogatás, melyet a külhoni, felvidéki magyar közösségeknél tesznek.
A nézők is kérdésekkel fordulhattak a jeles vendégekhez, melynek nyomán egy kedélyes beszélgetés alakult ki.

Elhangzott többek között az is, hogy a magyarságukat a sport által is megélő és erősíteni tudó zoboralji Fradi-szurkolók hevülete nem új keletű jelenség és hogy a Fradi szeretete a Zoboralján, pláne Alsóbodokon örökletes dolog.

A Zoboralji Szurkolói Csoportnak van egy erős fradis múltja, amire a jelenben tud és amire van mit építeni, s van jövője is, erre a jelenlévő féltucatnyi gyermek mellett Gyepes Lajos két csöpp unokája is bizonyíték, akik nagyapjukkal együtt énekelték a Fradi egyik szurkolói nótáját. Ezután Bánki József Taps, szénsav, Ferencváros című könyvének bemutatója és dedikálása következett, mely iránt nemcsak a felnőtt szurkolók, de a jelenlévő zöld-fehér mezt öltő gyerekek is lelkes érdeklődést mutattak.

Ilyen tapasztalattal és élménnyel gazdagodva mi mással is üzenhetnénk a zoboralji szurkolóknak, mint azzal, hogy: Hajrá Fradi, hajrá Zoboralja!

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma