Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

A magyar forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen hőseiről emlékeztek meg Dunaszerdahelyen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél.

Minden nemzetnek kell egy nap, amikor megemlékezik a múltjáról és inspirációt merít a jövőhöz, ez nekünk március 15-e, amikor együtt ünnepeljük a nemzeti összetartozásunkat.

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Forró Krisztián, Nagyszombat megyei képviselő, a Magyar Szövetség elnöke, aki emlékeztette a megjelenteket, hogy a történelem tele van olyan pillanatokkal, amikor a közösség ereje és eltökéltsége megkérdőjelezhetetlenül megmutatkozott. Az 1848-49-es szabadságharc idején a magyarok farkasszemet néztek a túlerővel, nem riadtak vissza a küzdelmektől a szabadságért és a függetlenségért, ami erősítette az identitásunkat.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke. Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

Mint hangsúlyozta, az elnyomás időszakaiban is megőrizték identitásukat és nyelvüket, és ellenálltak annak, amivel megpróbálták őket megtörni. Az összetartás, a közösség ereje mindig fontos volt és ez a jövőre nézve is kulcsfontosságú marad. Mint kifejtette, az összetartás és az együttműködés ereje segíthet visszaszerezni a felvidéki magyarság öntudatát és önbecsülését, hogy erős közösségként állhasson a jövő kihívásai elé.

„Néha elég, ha egyenes gerinccel, lendületes léptekkel elmegyünk az urnákhoz, ahogy tehetjük majd március 23-án, jövő szombaton is, és erőt tudunk mutatni, hogy egy erős közösség akarunk lenni, vissza akarjuk szerezni az öntudatunkat, az önbecsülésünket, és hogy itt akarunk maradni”

– zárta ünnepi köszöntőjét.

A dunaszerdahelyi megemlékezés résztvevői. Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

A rendezvény ünnepi szónokaként Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese lépett a közönség elé, aki elmondta, hogy a szabadságharc eseményei megmutatták, hogy minden emberi különbség ellenére a magyarok összekapcsolódnak egy közös sorsban, amely nemzedékeken és évszázadokon ível át. Kitért arra is, hogy az 1848. március 15-ei események miként formálták a történelem menetét: a forradalom elindította a polgári fejlődést és az európai szabadságmozgalmakat is megihlette.

„A forradalom legmaradandóbb öröksége magyarságunk közös megélése, értékének ünneplése.”

Magyar Levente koszorúz. Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

A múlt legfontosabb üzenete maga a nemzeti összetartozás és az értékek ünneplése. Ez nemcsak egy vérségi nacionalizmus kifejeződése, hanem az együttműködés és az összetartozás érzésének megnyilvánulása, amely lehetőséget ad a magyar kultúra fennmaradására és fejlődésére. Reményeim szerint az előttünk álló nemzedékek hasonlóan találják meg a közös cselekvés útját, hogy együttműködve hozzájárulhassunk a magyar kultúra fennmaradásához és fejlődéséhez.

„Magyarnak lenni nem más, mint vállalni azt a megkülönböztetetten nemes, de küzdelmes sorsot, ami nemzetünk egyedülálló sajátja.”

– hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC igazgatója. Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

A műsor után került sor a koszorúzása, ahol a Szövetsége Közös Célokért társulás nevében Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató is koszorúzott. A megemlékezésen közreműködtek: Bittera Sophie Iman, a Fókusz Gyermekszínpad tagja, a Kodály Zoltán Alapiskola diákjai, Molnár Máté, a Neratovice téri Magán Szakközépiskola diákja, valamint a 10. sz. Szent György cserkészcsapat tagjai.

Németh Tímea/Felvidék.ma