(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Jópásztor vasárnapján, április 21-én rendezték meg a XXXV. Komáromi Imanapot a Szent András-bazilikában a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében, mely imanap a Boldog Salkaházi Sára Imakilenced harmadik állomása is volt egyben.

1990 óta a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóján magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a hívek. Engesztelő szentségimádással kezdődött Komáromban az imanap, majd szabadtéri keresztútra várták a hívőket. Az ünnepi szentmise előtt a délutáni imaórán Boldog Salkaházi Sára vértanúról emlékeztek meg.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A főpapi szentmisét Mons. Orosch János nagyszombati érsek celebrálta, aki a papi hivatás fontosságát hangsúlyozta, illetve azt,

hogy mennyire fontos, hogy a híveket az anyanyelvükön szólítsák meg a papok. Arra buzdította a katolikus híveket, hogy bátran vállalják fel és legyenek büszkék a hitükre, valamint a magyarságukra.

„Ez a mai alkalom is egyfajta tanúságtétel a világ előtt a hitetekről” – fogalmazott.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy a „keresztény nép körében ne hiányozzanak az isteni öröm és örömhír szolgálói”. Mint fogalmazott, olyan papokra van szükség, akik püspökeikkel közösségben hűségesen hirdetik az evangéliumot, kiszolgáltatják a szentségeket, törődnek Isten népével és megőrzik a kereszténység értékeit egy romló világtól.

„Akik úgy érzik, hogy meg kell menteni ezt a világot, sajnos azt kell mondjam, még az Európai Unió előtt is” – mondta. „Add meg, hogy ma is növekedjen az Istennek szentelt emberek száma, akik a szegénység, tisztaság és az engedelmesség evangéliumi tanácsai szerint élve hitelesen, őszintén tesznek tanúságot Jézus Krisztusról” – könyörgött az érsek.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Komáromban 1990 pünkösdvasárnapja óta magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért imádkoznak papok és hívek egyaránt. A Komáromi Imanapokat Lénár Károly atya vezette és szervezte haláláig, 2006-tól pedig a Pázmaneum Társulás a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve szervezi meg.

A cél továbbra is az, hogy a Szlovákiában élő magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott, magyar ajkú és magyar szívű főpásztort kapjanak.

 

(Szalai Erika/Felvidék.ma)