A díjak átadása a városháza színháztermében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tanítónaphoz igazodva április 4-én díjazták az ipolysági tanintézmények pedagógusait és nem pedagógus alkalmazottait. Mint az ünnepi köszöntőkben leszögezték: fontos hivatás a pedagógusoké, hiszen a jövő nemzedékeit nevelik munkájuk során.

A gimnazista diákok által konferált díjátadás előtt elhangzott: „Ezen a napon tiszteletünket és megbecsülésünket rójuk le a pedagógusok előtt.

Azok előtt, akik vezetnek utunkon, akik dicsérnek, de meg is feddnek bennünket, ha szükséges, akik motiválnak bennünket nap, mint nap, akik igazságosak és türelmesek velünk.”

Az eseményen többek között jelen volt Branislav Becík, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, a Nyitra Megyei Önkormányzati Hivatal elnöke, valamint Martina Holečková, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke.

Zachar Pál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Zachar Pál, Ipolyság polgármestere köszöntőjében kitért arra, hogy a pedagógusok tevékenységükkel hozzájárulnak nemcsak a jövő nemzedékének formálásához, hanem a város fejlődéséhez is. „Ipolyság városának erős és minőségi iskolákra van szüksége, hiszen iskolánk növendékei a jövőnk zálogai” – zárta ünnepi köszöntőjét.

Branislav Becík szintúgy méltatta a pedagógusok munkáját.

Branislav Becík (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az eseményen  a helyi óvodák nevelőit, az alap-, középiskola és művészeti alapiskola kiváló pedagógusait, valamint nem pedagógus alkalmazottait tüntették ki.

A díjazottak között szerepelnek azok, akik hosszú évek óta dolgoznak az iskolaügyben Ipolyságon, akik kiváló eredményeket értek el az oktató-nevelő munka terén, akik hosszú éveken keresztül az ipolysági iskolaügy fejlesztésére törekedtek, akik humánus és alkotó hozzáállással rendelkeznek, akik kiváló eredményeket értek el az ipolysági diákok oktatása és nevelése terén, illetve akik hosszú éveken keresztül egy tanintézményben tevékenykedtek.

Bolgár Judit, Vladimíra Kočerhová, Beáta Lacková, Jámbor Mónika, Makovínyi Hedvig, Beáta Bazalová (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az óvodai és az alapiskolai pedagógusok, illetve nevelők közül az idei esztendőben az alábbi személyek részesültek elismerésben. Bolgár Judit, a Hviezdoslav Utcai Óvoda alkalmazottja, aki sokéves odaadó pedagógusi munkájával érdemelte ki ezt a díjat. Vladimíra Kočerhová a Janko Kráľ Alapiskolában tevékenykedik. Beáta Lacková a Ladislav Ballek Alapiskolában tanít.

Jámbor Mónika a Pongrácz Lajos Alapiskolában tevékenykedik. Rövid idő alatt az iskola közkedvelt pedagógusává vált. Kreatív, alkotni vágyó nevelőnő. Önkéntes munkával varázsolja szebbé az iskola környezetét. Énekhangjával elbűvöli munkatársait és az iskola diákjait. Makovínyi Hedvig az Ipolysági Művészeti Alapiskola fúvós részlegének alapítója. Az iskolában eltöltött idő alatt számos tehetséges diákot nevelt, az iskolát Szlovákia-szerte, de külföldön is képviseli. Életjubileuma alkalmából részesül elismerésben Beáta Bazalová, a Ladislav Ballek Alapiskola igazgatója.

Csáky Csinger Alexandra, Baran Zsuzsanna, Pokorný Ondrusz Anna, Petrezsél Dávid, Baltazár Norbert (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A középiskolás tanárok közül öt kitüntetett volt. Csáky Csinger Alexandra a Szondy György Gimnázium pedagógusa, maximalista munkabírásának köszönhetően tanítványai minden évben rangos angol nyelvi, irodalmi és szavalóversenyek győztesei. Az iskola drámakörét vezeti. Aktív munkássága, kiváló szaktudása, humánus pedagógiai tevékenysége példaértékű. Baran Zsuzsanna a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában dolgozik, ahol a fodrász szakon tanulók szakmai gyakorlatának oktatója. Pokorný Ondrusz Anna 1996-től tagja a mai Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola tanári karának. Kiváló eredményeket ér el a tehetséggondozás területén. Diákjait különféle szavalóversenyekre készíti fel, aktívan részt vesz az iskola kulturális életében is.

Petrezsél Dávid az ipolysági szlovák gimnázium bilingvális képzésének egyik alappillére. Baltazár Norbert a Bentlakásos Összevont Iskolában a szakmai gyakorlat oktatójaként tevékenykedik.

Ingrid Pavlendová, Helena Paparinská, Miroslava Felyóová, Villant Bernadett, Szuketi Ilona, Fógel János (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tanintézmények nem pedagógus alkalmazottjai közül idén kitüntetésben részesült Ingrid Pavlendová (Štefánik téri óvoda);  Helena Paparinská (Ladislav Ballek Alapiskola); Miroslava Felyóová (Janko Kráľ Alapiskola); Villant Bernadett (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola);  Szuketi Ilona (szlovák gimnázium); Fógel János (Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola).

Korina Vinczeová, Csáky Csinger Alexandra, Petrezsél Dávid, Gazdag József (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A 2022/2023-as tanévben a nyilvánosság és a diákok első ízben tehettek javaslatot egy-egy pedagógus díjazására, mégpedig a Tanárom – a barátom elnevezésű kategóriában.

Az idei esztendőben a következő tanárok érdemelték ki a díjat: Korina Vinczeová, Csáky Csinger Alexandra, Petrezsél Dávid, Gazdag József.

Rédli János (j2.) (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mindezek mellett Rédli János osztotta meg gondolatait, aki életjubileuma alkalmából a művészeti életpályája elismeréseként Ipolyság város javaslatára a Nyitrai Regionális Tanügyi Hivatal vezetőjétől,  Jozef Porubskýtól 2024. március 27-én Nyitrán vehette át a pedagógusnapi díjat.

A beszédeket és a díjátadásokat a helyi oktatási intézmények tehetséges diákjai rövid műsoraikkal kötötték össze.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)