(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

Ahogy egész évben, úgy nagyhét és húsvét napjain is voltak magyar nyelvű szentmisék és szertartások Pozsonyban, melyeken nemcsak a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai, de a városba látogató vendégek, illetve több környékbeli településről érkezett hívek is aktívan részt vettek. A liturgikus ünnepléseket a közösség lelkipásztora, Molnár Tamás atya vezette.

A tartalmas nagyböjti időszak végén, már a nagyhét küszöbén az ünnepre hangolódhattak a hívek, mégpedig egy március 23-án, szombaton, Pozsonyból Máriavölgybe tartott gyalogos zarándoklattal, melynek csúcspontja az egykori pálos Mária-kegyhely zsúfolásig megtelt bazilikájában ünnepelt magyar szentmise volt.

(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

Másnap, virágvasárnap, a szokásos időpontokban megtartott vasárnapi magyar szentmiséken kívül magyar nyelvű ökumenikus istentiszteletet is tartottak a pozsonyi evangélikus Kis templomban, ahol Sokola Erika evangélikus lelkésznő, Búza Zsolt és Aranka református lelkész-házaspár és Molnár Tamás római katolikus lelkipásztor végeztek szolgálatot, ezzel a közös imaalkalommal is kifejezve a magyar keresztények összetartását a jelenlegi szlovák fővárosban.

A nagycsütörtöki szentmisében Tamás atya homíliája segítségével az Úr és egyháza szerető gondoskodásáról elmélkedhettek a ferences templomot megtöltő magyar hívek. Megköszönték ezt a gondoskodást, ami különösképpen a szentségeken keresztül is csodálatos módon megvalósul.

(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

Hálát adtak az oltáriszentségért és az egyházi rend szentségéért, továbbá azokért a szentségekért, melyek kiszolgáltatásánál a délelőtt folyamán a Szent Márton-székesegyházban megszentelt olajokat használja Egyházunk, valamint az összes többi szentségért, s Isten szentségeken kívüli szerető és alázatra példát adó törődéséért is.

Nagypénteken délben a máriavölgyi kálvárián végezték a pozsonyi és környékbeli magyar hívek a keresztutat, majd ismét a ferences templomban gyűltek össze több százan a nagypénteki magyar szertartásra.

Végeláthatatlan sor kígyózott a kereszthódolatra felsorakozva, mialatt a hívek a kántornő vezetésével énekeltek, illetve az egész ünnepkör alatt szolgálatot teljesítő helyi templomi énekkar darabjait hallgathatták elmélkedve.

(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

A nagyszombati csendet az örvendetes húsvéti vigília ünneplése váltotta fel. A hívek öröme nem szorult csupán a templom falai közé, a szentmise végén a templomon kívüli körmenetre is sor került, s a hívek örömmel vitték tovább, haza, másoknak is ezt a húsvéti örömet, melyet a felemelő liturgia mindenkiben felszított.

A húsvétvasárnapi szentmise keretében húsvéti ételek megáldására került sor. Húsvéthétfőn pedig nem hiányzott a keresztségünkre is emlékeztető vízzel való meghintés.

Békés és méltóságteljes napok voltak ezek a Pozsonyban összejövő magyar hívek számára, akik már a készület idején is számos alkalommal találkozhattak egymással.

Ezek közül kiemelendők az idén újdonságnak számító szerda hajnali keresztúti ájtatosságok a pozsonyi kálvárián, a Szent József napján tartott szentmise az édesapák megáldásával, s utána az édesapák közös vacsorája a közösség lelkiatyjával, de ide sorolható az ifjúság számára szervezett közös vacsora is, melyen a széderesti vacsora egyes elemei felett elgondolkodva újszövetségi értelmezésben köszönték meg a szolgaságból való szabadulás ajándékát.

(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

Egy ünnep közös összefogással sikerülhet ilyen szépen. Hála ezért mindazoknak, akik, bármilyen módon hozzájárultak ehhez. S persze az Úrral való összefogás, a Jóisten áldása nélkülözhetetlen, ez természetes. Hála Neki! Hála a szolgálattevőknek, az imahátteret biztosítóknak, s hála a pozsonyi szlovák ferences közösségnek is a példás és kölcsönös tiszteletet élvező együttműködésért!

Az elmúlt napokban készült felvételek a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján tekinthetők meg.

(Fotó: Süle Ágnes Katalin/Človek a Viera)

(pozsonyikatolikusok.sk/Felvidék.ma)