A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapította közéleti díjjal évről évre azokat az aktív és jeles személyiségeket emelik ki, akik Dunaszerdahely város egyházi, kulturális és társadalmi életében elévülhetetlen munkásságot fejtenek, fejtettek ki, illetve életpéldájukkal magyar közösségünk meghatározó alakjai.

A tizedik alkalommal odaítélt Szent György-díjat 2024-ben Mons. Szakál László János korábbi dunaszerdahelyi esperes, alistáli lelkipásztor vehette át.

Szakál László János a Mátyusföldi, Jókán született 1956. június 21-én. A szenci gimnáziumban érettségizett. Középiskolai tanulmányai után egy évig raktári munkásként dolgozott Pozsonyban, majd 1976-tól a Pozsonyi Papi Szemináriumban és a Comenius Egyetem Szent Cirill és Metód Hittudományi Karán készült papi szolgálatára. 1981. június 14-én pappá szentelték, majd 7 éven át káplánként működött Érsekújvárban és Pozsonyban. 1987-ben kinevezték a Pozsony város melletti Oroszvár és Horvát Járfalu plébániák kormányzójának. Továbbiakban plébánosként még Zselízen, Diószegen, Galántán, Bősőn, Nagymegyeren, és Dunaszerdahelyen (is) szolgált. 23 év esperesi (Zselízen, Galántán, Dunaszerdahelyen) szolgálat után 2023 tavaszán kérelmezte a nagyszombati érsek úrnál a felmentését  az esperesi és plébánosi szolgálat alól és jelenleg Alistálon (mint plébános), Csallóközkürtön pedig mint kisegítő folytatja áldásos lelkipásztori tevékenységét.

Mint a laudációban elhangzott:

Monsignore azon papi generáció tagja, melynek a kommunista korszak lezárása után (is) állandóan tovább kellett képeznie magát, hogy kész legyen a kor újabb kihívásaira.

A Szent György-díj átadóján (Fotó: Rózsár Vince)

Ezüstmisés korában végezte tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében, ahol 2007-ben megszerezte az egyházjogi licenciátust és azóta egyházi bíróként is dolgozik a Nagyszombati Főegyházmegyében.

László atya a plébánosi teendői mellett örömmel kóstolt bele a cserkészet munkájába. Mivel a kilencvenes években még nem volt  intézményesen megoldva az elítéltek lelkipásztori szolgálata, ezért  Zselízen 8 éven keresztül rendszeresen misézett a börtönben; majd 2000-től 2 éven át volt a  pozsonyi Žabí majer-i Büntetés-végrehajtási Intézet katolikus lelkésze. A Nagyszomabati Főegyházmegye, Szakál László atya szolgálata iránti nagyrabecsüléseként a Szentatyától az Őszentsége PÁPAI KÁPLÁN-ja címet kérelmezte, melynek az Apostoli Szentszék örömmel helyt adott, s attól a naptól kezdve érdemesülten használhatja a Monsignor megszólítást.

Csodálandó – az atya – személyében azon igazság, hogy mindig lehet rá számítani. Ha tud – természetéből adódóan – segít, s ha valaki gondokkal küzd, nála mindig hallgató lélekre talál. Szolgálatát mindig derűvel és nagy kitartással teszi

– hangzott el a méltatásban.

A Szent György-díj (fotó: Rózsár Vince)

A Szent György-díjat eddig Zsidó János, Dunaszerdahely korábbi esperesplébánosa, Dunaszerdahely város díszpolgára, Cséfalvay Erzsébet egykori városi képviselő, Soós Lajos, az 1960–70-es évek dunaszerdahelyi színjátszásának egyik legendás alakja, id. Görözdi Miklós néhai dunaszerdahelyi református lelkész (posztumusz), a városunk hírnevét öregbítő Szent György Kórus, Marczell Béla néprajzi gyűjtő, muzeológus (posztumusz), Nagy Frigyes egykori alpolgármester, a Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusának elöljárója, Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás tiszteletbeli elnöke, valamint Kulcsár Tibor templomatya, a helyi katolikus plébániaközösség gazdasági tanácsának a tagja kapta meg.

(Felvidék.ma)