Újra áll a roskoványi honvédemlékmű (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

1849. június 20-án a magyar határt pár nappal korábban átlépő, sokszoros túlerőben lévő orosz sereg vereséget mért a Tadeusz Idzikovszki által vezetett, nagyrészt lengyel önkéntesekből álló magyar erőkre.

A csatában hátramaradt 70 sebesültet a kozákok felkoncolták. A magyar/lengyel veszteség 200 főre tehető, az orosz oldalon a halottak száma ismeretlen.

A magyar hadsereg és a honvédség 1849. június 20-án 19 órakor Héthárs és Roskovány között szállt szembe az orosz katonákkal.

Roskovány község (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ez a mai állami út mellett, a roskoványi vasútállomás közelében történt.

A magyar hadsereg nem tudott ellenállni az orosz seregek túlerejének, és visszavonult Kisszeben felé. Az orosz csapatok Magyarországra való bevonulásának következménye a magyar forradalom veresége volt a híres világosi csatában 1849. augusztus 13-án.

A héthársi csata során elesett honvédek emlékére 1851-ben, más források szerint 1860-ban civilek illegálisan egy szerény emlékművet állítottak fel Roskovány közelében, Bánó József földbirtokos birtokán, megteremtve ezzel a legkorábbi magyarországi emlékjelét az 1848-as szabadságharcnak.

Roskoványi domb (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az ütközet 50. évfordulója alkalmából 1899-ben a kőoszlopot felújították és a síkságról néhány száz méterrel arrébb, e domb tetejére helyezték át. A színben ma is jól elkülönülő eredeti emlékmű kőrakást formázó talapzatot kapott és 4, lánccal összekötött kőoszloppal vették körül, ezzel elnyerte mai formáját.

Az ünnepélyes átadási ceremóniát 1899. július 21-én tartották. Az eseményt az eperjesi Széchenyi-kör rendezte, melyen megjelentek – többek között – Eperjes, Kisszeben, Bártfa városok képviselői, Berzeviczy Albert országgyűlési képviselő, Szinyei-Merse István sárosi főispán és Tahy József alispán. Érdekessége, hogy a felavatás már a maga korában két nyelven zajlott. Brühl Menyhért esperes szlovák nyelven mondta el beszédét.

Az emlékmű ledöntésének körülményei és pontos ideje nem ismert.

Az első honvédemlékmű Roskoványban (Fotó: Orosz Örs Fb, archív)

A visszaemlékezések szerint az emlékművet a helyi lakosok az akkori hatóságok parancsára bontották le, viszont az emlékmű darabjait elásták, így megmentve azokat a jövő generációk számára.

A honvédemlékmű reneszánsza

A közelmúltban a Sine Metu Egyesület tagjai, Orosz Örs vezetésével, Nászaly Gábor és Buják Gábor közreműködésével megtalálták és a közvélemény elé tárták a roskoványi honvédemlékmű hét kőelemét, melyek közül hármat a 2000-es években Gabriel Kuchár héthársi lakos a honvédek sírjai után kutatva részben megtalált. Felfedezéséről azonban nem adott hír a nyilvánosságnak.

Az egyesület 2020 októberében daruval kiemelte az emlékmű elemeit, majd Gombaszögön összeállította és bemutatta őket. 2023. június 20-án, a héthársi csata évfordulóján a Sine Metu Egyesület és a Nemzeti Örökség Intézete együttműködési megállapodást írt alá az emlékmű újraállításáról.

A NÖRI segítségével újul meg a roskoványi honvédemlékmű

A honvédemlékmű felújítására és eredeti helyén való felavatására a rozskoványi önkormányzattal szoros összefogásban, az ütközet 175. évfordulóján, 2024. június 20-án került sor. Erről ITT és ITT számoltunk be.

Csodálatos kirándulóhelyet alakítottak itt ki. Érdemes meglátogatni.

(HE/Felvidék.ma)