(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A sárosi Roskoványban (Eperjes megye, Kisszebeni járás) az önkormányzat, a SINE METU Egyesület és a budapesti Nemzeti Örökség Intézete szervezésében újraavatták a Kárpát-medence első 1848-49-es emlékművét, a koszorúzott csonkaoszlopot mintázó honvédemlékművet.

A Sine Metu 2024. június 20-án, 17 órára meghívta a széles nyilvánosságot, hiszen az újraállítás és -avatás egy olyan mérföldkő, melyhez sokak kitartó munkája kellett, s mely a történelmi megbékélés, egy új kezdet szimbóluma lehet.

Több, mint 200-an, köztük két autóbusznyi diák Komáromból és Rimaszombatból és számos vendég jelent meg az ünnepségen, melynek moderátora Bokor Réka volt.

A megemlékezőket Móczár Gábor, a budapesti Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, Orosz Örs, a műemléket felkutató, felújíttató és újraállító Sine Metu Egyesület elnöke, valamint Stanislav Girašek, Roskovány polgármestere és a fogadáson Vladimír Jánošík, Héthárs polgármestere köszöntötte.

Beszédet mondott Vargha Tamás, Magyarország honvédelmi miniszterhelyettese, Prof. Dr. Hermann Róbert, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, Martin Rímeš, a szlovák védelmi tárca személyi és szociális osztályának főosztályvezetője, Katarína Roskoványi, a szlovák Igazságügyi Minisztérium államtitkára.

Közreműködött Kiss Gy. László tárogatóművész és a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erőinek Katonazenekara Besztercebányáról. Díszőrséget álltak az ózdi és a budakeszi hagyományőrzők. Két ágyúlövés dördült el, egy a héthársi csatában elesett hősök, egy másik a sárosi születésű generális, az 1848/49-es szabadságharc egyik vértanúja, Dessewfy Arisztid tiszteletére.

A szónokok és a szervezők mellett számos civil szervezet elhelyezte a megemlékezés virágait, mások mellett Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Pozsonyból; Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja, Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, Zsigmond Attila, a bizottság elnökhelyettese, Susa Éva, a bizottság tagja, a Charta XXI. Megbékélési Mozgalom, több vitézi rend, a Görgey-kör nevében Görgey Zsuzsanna, a Bánó család Felvidéken élő tagjai valamint Bánó Attila író, törzskapitány, a Vitézi Rend képviseletében, s nem utolsósorban a Csemadok Tornai szervezete, és a Csemadok országos vezetése nevében Köteles László és Neszméri Tünde.

Háttér: A Kárpát-medence legelső, az 1848–49-es szabadságharchoz köthető emlékművét 1851-ben tapolylucskai és kükemezei Bánó József roskoványi birtokos, 1848-as sárosi alispán és szabadcsapat-kapitány, valamint Dessewffy Gyula Mór, korábbi honvéd hadbíró hadnagy közreműködésével, titokban állították fel az 1849. június 20-án a Héthárs-Vörösalma mellett zajlott csata emlékére, mely a honvédcsapatok és az észak felől benyomuló, hatalmas túlerőben lévő cári sereg között zajlott 175 évvel ezelőtt.  A csata 50. évfordulója alkalmából (1899-ben) az emlékművet áthelyezték jelenlegi helyére, ahol 1918 körül ledöntötték, de a helybéliek elásták, hogy megmentsék az utókornak. 2020-ban a Sine Metu Egyesület tagjai megtalálták az emlékmű maradványait és 2024. június 20-án újraavatták.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)