(Fotó: Branislav Wáclav/Aktuality.sk)

Peter Pellegrini letette az alkotmányban előírt elnöki esküt a parlament Szlovák Filharmónia épületében megtartott ünnepi ülésen, Ivan Fiačan, az Alkotmánybíróság elnöke előtt, és átvette a köztársasági elnöki hivatalt. Fiačan az alkotmány értelmében megerősítette a hivatali esküt, ezzel Pellegrini hivatalba lépett.

„Becsületemre és lelkiismeretemre hűséget esküszöm a Szlovák Köztársaságnak. Gondoskodni fogok a szlovák nemzet, a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jólétéről. Munkámat az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva fogom végezni, az alkotmányt és a törvényeket betartom és megvédem” – idézte Pellegrini az ország alkotmányát. Ha megtagadná, vagy fenntartásai lennének az eskütétellel kapcsolatban, az Alkotmány értelmében az elnökválasztás érvénytelen lenne, és nem lehetne államfő.

***

Pellegrini: számomra az állam, a nemzet, a család és az ember az érték

Peter Pellegrini új köztársasági elnök az államot, a nemzetet, a családot és az embert tartja értéknek. A társadalmilag elfogadott értékek és a közös jövőkép meghatározása a legjobb alap ahhoz, hogy nehéz időkben is boldoguljon a nemzet – fogalmazott beiktatási beszédében, hozzátéve, hogy elsősorban a nyugalmat akarja felajánlani az elnöki palotából.

„Hosszú ideje politikai meggyőződésem egy erős állam, amely mindig segítség, soha nem teher a polgárainak, és mindig őket szolgálja” – fogalmazott Pellegrini. Az államnak – mondta – képesnek kell lennie arra, hogy gondoskodjon az emberekről a »bölcsőtől a sírig«. Elég erősnek kell lennie ahhoz is, hogy közbelépjen, amikor a piac összeomlik, és gondoskodjon a megoldásról.

Rámutatott, hogy az államnak kívülről nézve is erősnek kell lennie. Meg kell védenie a határait, követnie saját nemzetállami érdekeit, és el kell foglalnia a helyét a világban is, annál a tárgyalóasztalnál, ahol a közös, fontos döntések születnek.

A nemzeti értéket illetően Pellegrini teljes mértékben egyetért az Alkotmánnyal. „A nemzet szó soha nem eshet a politikai korrektség áldozatául. Tisztelem a Szlovák Köztársaság minden egyes polgárát, függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik” – mondta. Az államfő közölte, meggyőződése, hogy a szlovák nemzetnek joga van ahhoz a történelmi tényhez, hogy a demokratikus Szlovák Köztársaság az önrendelkezés eszközeként alakult meg.

Pellegrini szerint a szlovák társadalom alapja, legalapvetőbb sejtje a család. Nem a külső, hanem elsősorban a belső tulajdonságait kell az alapértékeinek tekinteni. „Legyen akár a családtagok valódi támasza, akár a háttere, akár az értékek átadásának és az ember formálásának színtere” – jegyezte meg.

Az elnök szerint az embernek kell a figyelem középpontjában állnia. „Nem ugyanazokkal a képességekkel, nem ugyanolyan körülmények közé születünk. De mindenki ugyanolyan esélyt érdemel, és azonos rajtvonalat” – mondta.

Pellegrini beszédében leszögezte, a társadalom állapota végső soron minden egyes állampolgár döntésének eredménye. Szerinte mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést, mit tehet a társadalmi megbékélésért. „Ez alapvető feladat, ezzel szembesülnek a politikusok, a véleményformálók és a sajtó. Mindannyiunk feladata megtalálni azokat az értékeket, amelyekben egyet tud érteni a társadalom, és amelyeket mindenki becsül” – mondta, és hozzátette, államfőként kész mindent megtenni ezért.

Az államfő kijelentette, közvetlenül megválasztott államfőként a valaha volt második legerősebb mandátum arra kötelezi, hogy támasza legyen minden helyzetben minden egyes polgárnak. „Meggyőződésem, hogy vissza kell hoznunk a társadalom életébe az állam, az állami szimbólumok, és ebben az értelemben a köztársasági elnöki hivatal iránti tisztelet alapvető elemeit” – tette hozzá.

Pellegrini szerint az államfő az ország szimbóluma, az emberek képviselője itthon és a világban, valamint Szlovákia demokratikus és alkotmányos berendezkedésének szerves része. „Olyasvalamivel kell megtöltenünk az államiságunkat, amit a Szlovák Köztársaság minden egyes polgára magában hordoz” – tette hozzá.

(TASR/Felvidék.ma)