Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Nemzeti Újrakezdés Program – I. pályázati kiírás

PrintFriendly and PDF

2021. 04. 22.,08:00 - 2021. 05. 14.,12:00

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

Oktatási alprogram

Kulturális alprogram

Egyházi alprogram

Sport alprogram

Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

Diaszpóra alprogram

A pályázat keretében támogatható tevékenységek

Oktatási alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása

Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek működésének, fejlesztésének és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények;
 • magyar nyelvű oktatást végző szervezetek, ezek közül kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
 • gyógypedagógiai módszertani intézmény;
 • korai fejlesztő és gondozó központ;
 • logopédiai intézet;
 • konduktív pedagógiai intézmény; továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási tevékenység.

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

Kulturális alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program kulturális célú tevékenységeinek támogatása

Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség kulturális törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak, továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a kulturális tevékenység.

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

Egyházi alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program egyházi célú tevékenységeinek támogatása

Egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség egyházi/hitéleti törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

Sport alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program sport célú tevékenységeinek támogatása

Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • a magyar közösség sporttevékenységét szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel: sporttevékenységet végző intézmények, szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység.

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységeinek támogatása

Az ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösségi törekvéseket szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • ifjúsági, illetve cserkészszervezetek, amelyek létesítő okirata szerinti tevékenységük alapján a 15–35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel, vagy tevékenységüknek célcsoportját jellemzően a 15–35 életév közötti személyek jelentik;
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a cserkész tevékenység (kivéve: diákönkormányzatok és hallgatói önkormányzatok);
 • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet, amely az I–IV. alprogramban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Diaszpóra alprogram – A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program diaszpórában megvalósuló tevékenységeinek támogatása

 

A diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:
 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
 • szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
 • oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
 • oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.2. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • a diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

Az egyes alprogramok keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2021. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 3/2021. (01.27.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősül. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek az egyes alprogramok keretében benyújthatnak pályázatot.

Támogatható kiadások

A pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2021. január 1. és 2021. december 31. között — keletkezett költségek számolhatóak el a 2021. évi általános útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Elszámolható költségek

 • bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
 • anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
 • fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
 • étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
 • közüzemi díjak;
 • bérleti díjak;
 • karbantartási és javítási szolgáltatások;
 • utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek;
 • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
 • banki költségek;
 • szállásköltség;
 • reprezentációs költségek;
 • média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
 • buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
 • könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
 • szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
 • kéziratkészítés költsége;
 • épület, építmény építése;
 • ingatlan felújítása;
 • ingatlan vásárlása;
 • új gépjármű beszerzése;
 • használt gépjármű beszerzése;
 • eszközök vásárlása, előállítása;
 • mobiltelefon vásárlása;
 • ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.Nem támogatható kiadások
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb. kivéve: üzemanyag);
 • késedelmi kamat, bírság;
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
 • pályázatírás költségei;
 • a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
 • ösztöndíjak.

  A pályázat benyújtásának feltételei

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az I–V. pont szerinti alprogramok keretében pályázatot nyújthat be a 2018. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ukrajnai (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a VI. pont szerinti alprogram keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző:

 • bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is;
 • egyházi jogi személy.

Jelen pályázati kiírás tekintetében civil szervezetnek minősül:

 • az egyesület, kivéve a pártot, a szakszervezetet és a kölcsönös biztosító egyesületet;
 • az alapítvány, kivéve a pártalapítványt és a szakszervezeti alapítványt;
 • minden olyan egyéb civil szervezet, amely nem minősül alapítványnak, vagy egyesületnek, de az adott ország törvényei szerint civil szervezetként került bejegyzésre.

A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot

 • politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
 • gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
 • egyéni vállalkozó;
 • azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételét megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatás igénylése vagy a támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel;
 • a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
 • azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban;
 • azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 • azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

 Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

 A teljes támogatási keretösszeg 1.500.000.000,- Ft

Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

Amennyiben a pályázót a projekt/program megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

A pályázatra vonatkozó határidők

 • Megvalósítási időszak: 2021. január 1 – 2021. december 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. január 30-ig szükséges a beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

Részletek

Kezdés:
2021. 04. 22.,08:00
Vége:
2021. 05. 14.,12:00
Esemény Categories:
,
Esemény Tags:
, ,
MEGOSZTÁS