Események betöltése

Vissza az összes eseményhez

  • Ez az event elmúlt.

Országos Tudományos Trianon Konferencia – vasárnapi program

PrintFriendly and PDF

2021. 11. 14.,10:00

November 13-án és 14-én, szervezik meg az Országos Tudományos Trianon Konferenciát Hidvégardón.

A november 14-ei, vasárnapi program:

10.00: Ünnepélyes megnyitó, a konferencia nyitásaként a Trianoni emlékmű megkoszorúzása katonai díszőrséggel és tiszteletadással. Közreműködik a Péderi Vegyeskar. Beszédet mond: Dr. Szakács Lajos ny. alezredes

11.00:   Dr. Móga János (ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék, egyetemi docens): Elnyeli a föld a múlt emlékeit Aknaszlatinán.

11.20:  Prof. Dr. Hevesi Attila (Miskolci Egyetem, Földrajz-Környezettan Tanszék, ny. egyetemi tanár):  1 évvel megkésleltetett visszaemlékezés Hunfalvy János (1820-1888) születésének 200-ik évfordulójáról

 11.50:  Papp István (PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék): A trianoni határmeghúzással sújtott területek történeti összehasonlító vizsgálata térinformatikai módszerekkel

12.15:  Dr. Fodor Gyula (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék, rektorhelyettes, egyetemi docens, Beregszász): A kárpátaljai magyarság helyzete Trianon idején és napjainkban

 12.40:  Dr. Kókai Sándor (Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földtudományi Intézet, egyetemi tanár): A Bánság térszerkezetének feldarabolása a trianoni határok által

 13.05:  Dr. Boldizsár Gábor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens, Budapest): A hazafias nevelés hatása a hon védelmére, avagy a nemzetvédelmi humán tőke egykor és ma

13.30 – 14.30 Ebédszünet

14.30:  Koleszár Krisztián (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Miskolc-Bódvaszilas, környezetmérnök, helytörténész): Önkormányzatiság a járási székhelyen: Bódvaszilas képviselő-testületének működése 1920 és 1938 között

14.55:  Dr. Bodnár Mónika (Herman Ottó Múzeum, Néprajzi Tár vezetője, néprajzos muzeológus, Miskolc): Trianon hatása a népéletre és a népi kultúrára

15.20:  Hadobás Sándor (Rudabánya, Bányászattörténeti Múzeum, ny. múzeum igazgató): A Kanyapta-medence települései a magyar nemzeti kultúrában

15.45:  Merényi József (Miskolc, MRK – díjas népi iparművész, fafaragó):  Út a megoldáshoz

16.05 – 16.30 szünet

16.30:  Mihályi Molnár László (író, költő, pedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja, Kassa):  Trianon árnyéka a Felvidéken (egy évszázada az őrhelyen)

 16.55:  Szabó-Sári Anikó (Herman Ottó Múzeum, múzeumpedagógus, énektanár, Miskolc):  A Magyar Hiszekegy születése

17.15:  Meister Éva (színművész, a Magyar Kultúra Lovagja, Szolnok – Olthévíz): Trianoni harangok (zenés-verses összeállítás)

17.35-től: Konferencia zárása, beszélgetés az előadókkal, könyvbemutató

Részletek

Dátum:
2021. 11. 14.
Időpont:
10:00
Esemény Category:
Esemény Tags:

Helyszín

Névtelen helyszín
Hídvégardó, Magyarország
MEGOSZTÁS