Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Tavaszi részképzés a 2018/2019-es tanévben

PrintFriendly and PDF

2018. 12. 14. - 2019. 01. 15.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdetett miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) dolgozta ki, a pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatala (a továbbiakban: ELTE) és a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája közreműködésével hirdette meg.

Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni a három megjelent pályázattal:

1. Teljes szemeszteres részképzés

Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján* teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.

Az Értékelő Bizottság a kategóriában (teljes szemeszteres részképzés) minimum átlagot (súlyozott átlag) határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el!

Az Értékelő Bizottság az elbírálás – az értékelési pontrendszer alapján – minimum pontszámot is megállapíthat, amely(ek) elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.
Csak a teljes szemeszteres kategória esetében!

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányaik a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért javasoljuk és előnyben részesülnek azok, akik a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről kiállított egyéni tanulmányi rendet /individuálny plán predmeta/ csatolják. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azok a pályázók, akik még nem vettek részt részképzésen.

Az ösztöndíjat elnyert pályázó – amennyiben a részképzés megkezdésének időpontjában még nem rendelkezik abszolutóriummal – vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterében.

Az ösztöndíj időtartama a 2018/2019-es tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap).

Az ösztöndíjat elnyert pályázó a 2018/2019-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A pályázónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

*A választható befogadó intézmények tekintetében a pályázat 1. sz. melléklete nyújt tájékoztatást! Szlovákiai tavaszi részképzés a 2018/2019-es tanévben 59102 /2018/KARPATKFF

2. Részképzős tanulmányút

Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján* egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum átlagot valamint – az értékelési pontrendszer alapján – minimum pontszámot állapíthat meg, amely(ek) elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik még nem vettek részt részképzésen, ill. szakdolgozatukat magyar nyelv és irodalomból vagy magyarországi vonatkozású témakörben írják.

*A választható befogadó intézmények tekintetében a pályázat 1. sz. melléklete nyújt tájékoztatást!

Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2019.március 5. és 2019. június 25. között használható fel.

A pályázónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva az ELTE OKTIG KPO határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot a https://martonaron.elte.hu/; a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokról letölthető formában kell kitölteni.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

Szlovákiai tavaszi részképzés a 2018/2019-es tanévben 59102 /2018/KARPATKFF

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

– 2019. január 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és 2019. január 16., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

Felhívjuk a figyelmet, hogy
▪ a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, és
▪ a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az Értékelő Bizottság a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodájához a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért 945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3. 945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért irodáiban és a Diákhálózatnál beszerezhető, és az Internetről (https://martonaron.elte.hu/, a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást:

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
Klemen Terézia
Komárom,  Nám. Kossutha 3. u.)
E-mail: komarom@szakc.sk, http://www.szakc.sk/

Diákhálózat – Erdélyi Ági
Tel.: +421-908-116-931; E-mail: dhoktatasugy@gmail.com
81103 Pozsony (Bratislava) Klariská (Klarisszák) 7.

Figyelem! A komáromi SZAKC iroda 2018. december 22. és 2019. január 1. között zárva tart. Telefonon érdeklődni minden hétköznap 8-tól 16 óráig lehet a mobil: 0908/116 931 számon.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni – függetlenül attól, hogy a pályázó egy vagy két pályázati kategóriára nyújtott be pályázatot:

Számlatulajdonos neve: SZAKC-ZZSC
Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Szükséges mellékletek, igazolások:
Kötelezően csatolandó mellékletek: pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap. (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!)

A pályázat az alábbi linken érhető el: https://martonaron.elte.hu/content/2018-19-es-palyazati-kiirasok-magyarorszagi-reszkepzesre.t.5231

Részletek

Kezdés:
2018. 12. 14.
Vége:
2019. 01. 15.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS