Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar címer és zászló megünneplésére

PrintFriendly and PDF

2019. 01. 09.,08:00 - 2019. 02. 22.,12:00

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – hagyományaihoz híven – idén is pályázatot írt ki „ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT a magyar címer és zászló megünneplésére” címmel a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára.

Mivel 2018. november 27-én a Magyar Országgyűlés – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából – a 2019-es esztendőt Rákóczi-emlékévvé nyilvánította, ebben az évben – az emlékévhez kapcsolódóan – pályázóink nem csak  „Magyar zászló és címer”, hanem  „ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT!” témakörben is benyújthatják pályamunkáikat.

A magyar zászlóés címer ünnepe

A zászlóés a címer aközösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – aHimnusz mellett – alegfontosabb jelképei a magyar zászlóés a nemzeti címer.

Pályázók

 A Magyar Országgyűlés a magyar zászlóés címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódóünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal –a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak vallóóvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.

A pályázatok két témakörben (Magyar zászló és címer, valamint „ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT!”), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

Műfajok –rajz- ésesszépályázat

1) Műfaj:rajzpályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Óvoda
  2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
  3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
  4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
  5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
  6. korcsoport: Középiskola
  7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, valamint saját Rákóczi-ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I-II. és III- IV. osztály) A4es formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V-VI. és VII-VIII. osztály) maximum A3as formátum, a 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.

2) Műfaj: esszépályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
  2. korcsoport: Középiskola
  3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a velük összefüggő történelmi személyiség életét, valamint II. Rákóczi Ferencet jelenítheti meg az esszé műfajában 4 000 – 10 000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!

 1. A pályamunkák beküldésének általános feltételei:

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegébenkötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és e-mail elérhetőségét.

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében:

 • a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.:178., míg
 • a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hue-mail címre küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu.

A művek beérkezési határideje 2019. február 22., péntek déli 12.00 (CET).

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

 1. A díjazottak elismerése:

A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülnek.

Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50.000 Ft értékűtárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25.000 Ft értékűtárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15.000 Ft értékűtárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

Esszépályázat:

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A pályázat fővédnöke (felkérés alatt):

Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes

A pályázat védnökei (felkérés alatt): 

Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos

Németh Szilárd, országgyűlési képviselő, FIDESZ alelnök

Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Rákóczi-emlékév kezdeményezője

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A rajzpályázat zsűrije:

A zsűri elnöke: Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.

A zsűri tagjai továbbá:

Somogyi Győző Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikusművész, Magyarország Kiváló Művésze, a Nemzet Művésze,a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész;

Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész;

Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója.

Az esszépályázat zsűrije:

A zsűri elnöke: Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett író, irodalomtörténész, tanár

A zsűri tagja továbbá:

Sebők Melinda, irodalomtörténész, tanár

Egyéb tudnivalók: A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé március elején. A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak majd. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a +36 1 896 7552-es telefonszámon kérhetőek.

Részletek

Kezdés:
2019. 01. 09.,08:00
Vége:
2019. 02. 22.,12:00
Esemény Categories:
,
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS