83 éves korában elhunyt Csudai Sándor nyugalmazott plébános. Csudai Sándor atya tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban, majd Pozsonyban végezte, 1949-ben szentelték pappá.

Káplánként Nemcsényben majd Nagysallón működött, plébánosként Komáromban és Deménden teljesített lelkipásztori szolgálatot. 1999-től nyugdíjasként a párkányi és nánai egyházközségekben végzett kisegítő lelkipásztori tevékenységet.
Temetésére január 2-án, szerdán kerül sor: délelőtt 10-kor Párkányban mutatnak be érte gyászmisét, majd Deménden –ahol 44 esztendeig volt a község plébánosa- helyezik örök nyugalomra.

Pázmaneum