A 2005 októberében megalakult Pázmaneum Polgári Társulás hitéleti, kulturális és nemzeti jellegű rendezvénnyel hallatott magáról az évek folyamán. Az idei év kiértékelésére kerül sor december 29-én a felsőtúri római katolikus plébánián.

Az elnökségi találkozó keretében a jelenlévők először a Társulás titkárának  beszámolóját hallgathatták meg a 2007-es év tevékenységeiről, majd pedig a Pázmaneum elnöke, Karaffa János ismertette a 2008-as év terveit. A jelenlevő esperesek és plébánosok – Molnár Péter, Galgóczi Rudolf, Sárai Attila és Farkas Zsolt – értékes hozzászólásaikkal gazdagították az ülést és több fontos, építő jellegű ötletet is felvetettek.
A 2007-es évben több rendezvény is megszervezésre került a Társulás égisze alatt híveknek, lelkiatyáknak egyaránt. Számos más rendezvényen is képviseltették magukat a tagok, nem blokkolva és gátolva ezzel mások összejöveteleit. A különböző lelki és kulturális programokra szép számmal érkeztek más egyházközségekből is a hívek. A találkozók lehetőséget adtak arra, hogy papok és hívek kötetlenül beszélgethessenek és aktuális problémáikat megvitassák.
Jelentős esemény volt a Regnum Marianum Akadémia beindítása, amely keresztény felnőttképzést biztosít tagjainak. A közeljövőben más régióban is várható indulása.
A Társulás aktívan bekapcsolódott az Esterházy-év és a Szent Erzsébet-, valamint a Szent Imre-év tiszteletébe. Számos kiadványt is megjelentettek ennek kapcsán.
A Regnum Marianum Kalendárium a 2008-as évre eljutott több olyan egyházközségbe is, ahol a szlovák ajkú plébános nem látja el a magyar hívek megfelelő szolgálatát.
Más társadalmi és kulturális, illetve pártszervezetekkel karöltve több rendezvény társrendezői is voltak az idei évben.
A jelenlévők megállapodtak, hogy a jövő évben nagy figyelmet szentelnek annak, hogy bekapcsolódjanak a  Biblia évének rendezvényeibe. Ebből az alkalomból több rendezvényt, konferenciát és kiadványt is előkészítenek majd.

A Pázmaneum Társulás továbbra is „A felvidéki magyar katolikus hívek szolgálatában!” címszó alatt fejti ki majd tevékenységét és különböző bomlasztó tevékenységek, besúgások, gáncsoskodások sem akadályozhatják meg tagjait munkájukban.

Felvidék Ma