A Szentföld az a hely, ahol Isten – az egész emberiség üdvösségének érdekében –rendkívüli módon szólt az emberhez. Itt játszódtak az ószövetségi és újszövetségi események, melyeket jobban meg tudunk érteni, ha jártunk a helyszínen. Itt van a bölcsője három világvallásnak: a zsidónak, a kereszténynek és az iszlámnak.

A Szentföld történelmi- és kegyhelyeinek meglátogatása mély és megismételhetetlen élményt nyújt, és egész életre szóló lelki gazdagságot jelent mindenkinek. Az alábiakban az egyik felvidéki zarándok élménybeszámolójából közlünk rövid részletet.

Felvidéki zarándokok népes csoportja indult útnak október 17-én a pozsonyi repülőtérről, hogy eljusson a Szentföldre. A nyolcnapos zarándoklaton 110 hívő – köztük 7 lelkiatya – vett részt. A zarándoklat fő szervezője IcDr. Szlávik Antal hidaskürti plébános volt, aki idegenvezetőnkkel, Jáger Róbert kassai görögkatolikus lelkiatyával együtt kalauzolt bennünket végig a megszentelt zarándokhelyeken. Két szálláshelyet vettünk igénybe: az első három éjszakát Názáretben, a másik négyet pedig Betlehemben töltöttük. Názáretben imádkoztunk az Angyali Üdvözlet Bazilikájában és a Szent József- templomban is. Kánában, Jézus első csodájának helyszínén a házaspárok megújították házassági fogadalmukat. Emlékezetes élmény volt a felmenetel a Tábor hegyére és a keresztségi fogadás megújítása a Jordán-folyóban. Betlehemben a Születés Bazilikájának, a pásztorok mezejének és a Tejbarlangnak a meglátogatása gazdag lelki programot biztosított. Jeruzsálemi élményeinkről akár könyvet is lehetne írni, hiszen olyan kegyhelyeket látogatttunk meg a szent városban mint az Olajfák hegyét, a Miatyánk templomot, az Agónia Bazilikát (a Népek Bazilikáját) a Getszemáni kertben; Szűz Mária sírjának templomát vagy a Sion-hegyet, ahol Dávid sírja, az utolsó vacsora terme és Szűz Mária elszenderülésének temploma is található. Különleges alkalom volt, hogy a Siratófalnál imádkozhattunk, a hívő zsidók társaságában. Keresztutat végeztünk, végighaladva a Via Dolorosán, és imát mondtunk a Szent Sír-templomban is. A Júdeai-sivatagon át utazva eljutottunk a Masszadára, a zsidók legerősebb erődítményébe és a Qumráni barlangokhoz is. A Holt-tengerben pedig sós vízben áztathattuk fáradt tagjainkat. Minden nap szentmisén vettünk részt, amelyet mindig más-más lelkiatya mutatott be, s még sok lelki program által kerültünk közelebb az Úrhoz. Október 24-én lélekben felüdülve térhettünk vissza Pozsonyba, hálát adva a szép zarándoklat kegyelméért.