MintaképHazádnak… A hazaszeretet nagy képeskönyve Cieger András szerkesztésében jelent meg a Századvég Kiadónál, a nemzet egységét és a haza szeretetét vonja párhuzam alá.

Kötetünk szerzői (neves történészünk vezetésével) a tudományok legkülönfélébb területeit kutatják hivatásszerűen, azonban mindig és mindenekelőtt arra figyeltek, hogy közérthető és élvezetes stílusban szóljanak iskolásokhoz éppúgy, mint a legidősebbekhez. A legnemesebb ismeretterjesztés hagyományaira épül pompásan illusztrált könyvünk – egyformán kíván szólni észhez és a szívhez. Mert a hazaszeretetben lehet leginkább eggyé a nemzet.

nt