A Deregnyői Református Keresztyén Gyülekezet és a Református Újság Szerkesztősége az idén immár tizennegyedik alkalommal jelentette meg a szlovákiai református gyülekezetek életét bemutató, képekkel gazdagon illusztrált Szeretetnaptárat, amelyet Csoma László deregnyői lelkipásztor ajánlásával ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Hála legyen a Mindenhatónak, Olvasóink ismét kezükbe vehetik a Szeretetnaptár következő, 2008−as kiadását, s mi, akik hónapokon keresztül szolgálhattunk ennek érdekében, lelki örömmel nézünk végig mindazon, amit e kiadványunk tartalmaz. Gyülekezetek, egyházmegyék, egyházi intézmények tárják az egyházban élő és szolgáló hívek elé a 2007−es év számukra fontos történéseit. Teszik ezt azért, hogy épülhessünk egymás hite által! Tesszük ezt azért, hogy nyilvánvaló legyen minden Olvasónk számára, milyen bőven áradt ránk Isten gazdagító kegyelme az elmúló évben is. Tesszük ezt lelki örömmel és nem megelégedett örömmel. Hisz a lelki öröm Istent dicsőíti, a megelégedett öröm pedig az önelégültség öndicsőítő magatartása felé csábít. A lelki öröm mindig tudatában van az emberi tökéletlenségnek, de annak is, hogy Isten kegyelmes szeretete Jézus Krisztusban megbocsátja tökéletlenségünket, ha élő hittel hiszünk őbenne. A 2007−es évben is bizonyára megtapasztaltuk a két öröm közti különbséget, hisz „korunk embere” annyi jelét adja a
megelégedettségének, azaz, hogy önmagával elégedett, csak embertársaival nem. Annyi dicsekvő, öndicsérő, vagy embert dicsérgető megnyilvánulást hallhatunk, vagy mondunk, hogy visszagondolva szinte elborzadunk, mivel az ilyen beszédekből mindig kicseng az önző érdek, sikertelenül leplezett hátsó szándék. Bár korunk másik jellemzője a „versenyszellem”, talán arra sarkallja még a keresztyén embert is, hogy próbálja dicsekvő, öndicsérő módon „sztárolni” önmagát, vagy kedvenceit, de Isten igéje egyértelmű korlátot helyez a hívő ember elé! „Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” 2 Korinthus 10,17−18. Ahol komolyan veszik Isten figyelmeztető igéjét, ott az Úr ajánlására figyelünk és nem engedjük, hogy élet bármely területén megtévesszenek bennünket számító emberi szavakkal akár egyének, baráti közösségek, vagy érdekközösségek. Ezért lelki örömmel dicsekszünk az Úr kegyelmével, hogy sokak szívét indította igei bizonyságtételre, testvéri híradásra arról, hogy az Ő kegyelme megtartott, szeretete naponként bátorított, és békessége megerősített mindnyájunkat a hitben.
Legyen áldott mindezért az Ő neve!
Deregnyőn, 2007. Karácsony havában
Csoma László, lelkipásztor