HERBICH FERENC (Pozsony, 1821. jan. 15. – Kolozsvár, 1887. jan. 15.): geológus, az Erdélyi Múzeum kőzetgyűjteményének megalapozója.

1840–41-ben Bécsben volt orvostanhallgató, 1841-ben Selmecbányára ment, elvégezte a bányászati akadémiát. 1845-től Bukovinában mint bányamérnök működött. 1854-ben visszatért Magyarországra és különböző erdélyi bányáknál vállalt alkalmazást. 1858-ban hosszabb tanulmányutat tett Németországban és Belgiumban. 1869-től az Erdélyi Múzeumban dolgozott. 1879-ben a kolozsvári egyetem bölcsészdoktorrá avatta, és megszerezte a magántanári képesítést is. 1879-ig adott elő az egyetemen. Gazdag kőzettani gyűjteményét az Erdélyi Múzeumnak adományozta.

Wild Ferenc: A Gyilkos-tó keletkezéséről és elnevezéséről
(részlet)

A további kutatások talán előkerítik az oklevéltárak mélyéből a havas nevének eredetét. A hivatásos geológusok a Gyilkos-tó elnevezésének elsőbbségét is Herbich Ferencnek tulajdonítják. A pozsonyi születésű, a selmecbányai bányászati akadémián végzett széleslátókörű, rendkívül alaposan dolgozó geológusnak kiemelkedő érdemei vannak a környék földtani viszonyainak feltárásában, a Gyilkos-tó név bevezetésének elsőbbsége mégis a „műkedvelő” Orbán Balázst illeti meg. Herbich a tó mellett 1859-ben felfedezett ammonites fajt Aspidoceras verestoicum-nak nevezte el és egy 1866-ban megjelenő dolgozatában is „Vörösto”-ról ír. Herbich a Gyilkos-tó nevet csak 1878-ban, a korabeli földtani irodalom sorából magasan kiemelkedő összefoglaló művében, A Székelyföld földtani és őslénytani leírásá-ban használja.

Magyar Szabadalmi Hivatal