Az oktatási tárca a 2006/2007-es iskolaévben országos inspekciót rendelt el az alap- és középiskolákon. A felmérés megállapította, hogy a tanintézményekben szakszerűtlen oktatás folyik. A jelentést tegnap tárggyalta a kormány, amely az előterjesztett anyagot tudomásul vette. Fő hiányosságnak azt nevezték meg, hogy az iskolák kevésbé alkalmazzák a szemléltető segédeszközöket a tanításhoz.  

Ezt az észrevételt az alapiskolák idegen nyelvek, az audovizuális, információ-kommunikáció, valamint laboratóriumi oktatásában észlelték.

Továbbá azt is negatívumnak tartják, hogy a tanítók kevésbé ösztönzik a tanulókat az önértékelésre, de hiányosságokat fedeztek fel a polgári nevelés és technikai nevelés, történelem, zenei-és testnevelés, földrajz, fizika és kémia tantárgyaknál is. A szakszerűtlen oktatást mindenekelőtt a szakpedagógusok hiányában látják.

A folyamatos technikai felszereltség bővülése mellett hiányolták a másodfokú középiskolákon az informatikai technológia kihasználtságát, mindenekelőtt a matematika és a történelem órákon. A tanárokat azért is kritizálták, mert kevésbé ösztönzik a diákokat a más forrásokból való ismeretszerzésre.

Az iskolai inspekció pozitívan értékelte viszont az iskolák oktatási-nevelési projektekbe való bekapcsolódását, valamint az internetes honlapok lehetőségeinek kihasználását.

déva, Felvidék Ma