A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont keresztény szellemiségben oktat és nevel több mint 300 diákot — 2-évestől 19-éves korig — óvodában, alapiskolában és gimnáziumban.

A gimnázium Szlovákia egyetlen katolikus alapítású négyéves magyar tannyelvű egyházi gimnáziuma. Nemcsak katolikus, hanem más felekezetű diákok is tanulnak nálunk. 2000 szeptembere óta fogadja a keresztény nevelésre és oktatásra vágyó fiatalokat.
Már az alapításkor megfogalmazódott a jelentkezők részéről a kollégium iránti igény. Az első diákok az ország távolabbi részéről is érkeztek, a Csallóköztől Bodrogközig. Őket különböző állami kollégiumokban sikerült elhelyeznünk, ahol a férőhelyek csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre. Sok diákunk albérletbe kényszerül, ami nem kevés anyagi terhet ró szüleikre, ezért az utóbbi években csökkent a távolabbról érkezők száma. Ennek következménye, hogy a közösségteremtés, –építés, –ápolás, amely az egyházi iskola elsőrendű feladatai közé tartozna, a háttérbe szorul. A kollégium nem titkolt célja, hogy a szórvány– és peremvidéken élő magyar gyerekeknek nemzetiségüket megőrző szellemi műhelyt biztosítson.
Égető szükség van tehát a kollégiumra. Sok fejtörés, imádságos töprengés, lehetőségeink számbavétele után az iskolaépület melletti kis ház átépítése látszott a legjárhatóbb útnak. Az épületet a helyi plébánia bocsátotta a rendelkezésünkre, amelyet Szent Imre születésének 1000. évfordulója alkalmából Szent Imre Kollégiumnak neveztünk el.
A tervezés után a kivitelezés következett. 2004-ben kezdődött az átépítés az alapok megerősítésével, majd az épület egy emelettel bővült. 2007 végén tető alá került a Kollégium, sőt az első néhány nyílászárót is sikerült behelyeznünk. Mindez nagyon egyszerűen hangzik, de rengeteg munka, sok áldozatvállalás áll mögötte. Jóleső érzés, hogy számos jóakaratú embernek fontos ez az intézmény, voltak plébániák, ahol gyűjtést szerveztek, sok apró magánadomány is érkezik. Pályázatok útján is sikerült támogatást szereznünk.
Mostanra azonban anyagi lehetőségeink kimerültek. Az építkezés következő fázisaihoz, illetve a további munkálatokhoz kérjük és várjuk a segítségüket.
A MARIANUM régebbi és újabb történetéhez egyaránt hozzátartozik a tetterőn alapuló összefogás, hiszen az 1929-es indulás, és az ezt követő újraindítások sem történhettek volna meg enélkül. Közadakozásból épült fel az iskola, s úgy tűnik, a kollégium felépüléséhez is széleskörű összefogásra, együttműködésre van szükség. Imádság, jó ötletek, leleményesség, anyagi segítség: mindezekre szükségünk van!
“Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé.” – írja Böjte Csaba. Mi is hiszünk abban, hogy amit teszünk, az jó, s várjuk, hogy álljanak mellénk.

Madarász Róbert, igazgató

Elérhetőségeink:

Cím: Bíró Lucián n. o. (Bíró Lucián Alap)
Ul. biskupa Királya 30
945 01 Komárno
Szlovák Köztársaság
Telefonszám: +421 35 77 30 397
Fax: +421 35 77 33 986
E-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk

Számlaszám (erre várjuk a komáromi Szent Imre Kollégium építésére szánt adományaikat):
UniCredit Bank Slovakia
6609217004 / 1111

Külföldről történő átutalás esetén:
IBAN: SK56 1111 0000 0066 0921 7004
SWIFT: UNCRSKBX

A kollégiumról és az iskolaközpontról a http://www.zsgmarianum.edu.sk címen szerezhetnek még további információkat.

Médiatámogató a Pázmaneum Társulás.