A miniszterelnök és a kormány tagjai tegnap Turócszentmártonban megemlékeztek a Szlovák Köztársaság létrejöttének 15. évfordulójáról. A nemzeti öntudat emelésére tett igyekezet részeként Fico az „ősi szlovákok”-ra hivatkozott, akik állítólag a Nagymorva Birodalom lakói voltak. Mindeközben az „értelmes állami történelemszemlélet”-ről beszél, mely hozzásegíti az ifjúságot a hazafiassághoz. Fico döntött: több évtizedig használatos és meggyökeresedett történelmi kifejezéseket változtat meg.

A Nagymorva Birodalom eszerint Svätopluk alatt nemcsak a mai Szlovákia területén terült el, de legnagyobb kiterjedésekor a mai Csehországtól, Németországtól Lengyelországon keresztül egészen Ukrajnáig, Romániáig, sőt Bulgária és Horvátország  határáig húzódott. Több központja is volt – mégpedig a Morva-folyótól keletre és nyugatra egyaránt.
„Ő volt az ősi szlovákok első királya, és ma a történészek már azt mondják, hogy nyugodtan használhatjuk az „ősi szlovákok” kifejezést, mondta Fico a Szlovák Rádióban.
Ficonak egészen sajátos elképzelései vannak Nagymorávia történelméről és a környező államalakulatokról Svätopluk idejéből. „Miért kellene szégyellnünk magunkat? Ha 1200 évvel ezelőtt egy ilyen államalakulatunk volt, amelyet bátran össze lehet hasonlítani bármelyik más állammal, méghozzá akkor, amikor más államokban úgyszólván semmi sem volt – talán pár állat futkosott ott szabadon, de semmilyen államalakulat ott nem volt. Úgyhogy miért ne térjünk vissza ezekhez a gondolatokhoz és miért ne adhatnánk az embereknek még több büszkeséget?” – tette fel a kérdést.
Az ősi szlovákok és a Szlovák Birodalom kifejezést egyébként Milan S. Ďurica történész is előszeretettel használja, aki gyakran dicsőíti a Tiso-féle szlovák államot. Hozzá hasonló kifejezéseket használnak némely történészek a Matica slovenskából. Az a mondat pedig, hogy „az első szlovák államot – a Nagymorva Birodalmat az ősi szlovákok a 8. és a 9. században alapították”, Gašparovič elnök weblapján is szerepel.
Nagymorávia időszakának elismert szlovák szakértője, Ján Steinhübel Fico nézeteit szándékosan irányzottnak és nagyon nem megfelelőnek tartja. „Mindezt csak azért mondja, mert tetszik neki, és nem azért, mintha mindez igaz volna” – véli Steinhübel, aki azt a nézetet képviseli, hogy a szlovákokról a történelmi Magyarország létrejötte után beszélhetünk legelőször – vagyis egy évszázaddal később. A szakértő emlékeztetett arra, hogy Fico terminus technicusait szívesen átvennék a „maticás” történészek, már csak azért is, mert felütötte a fejét egy olyan „dilettáns” igyekezet, mely a Nagymorva Birodalmat Nagy Szlovákiára keresztelné át.
„Mind régészetileg, mind pedig történelmileg ez a kifejezés egyaránt fantazmagória. Nagyon sajnálom, de nekünk a szlovákokról a kora középkor időszakából semmilyen információink nincsenek. Ott a morváknak nevezettek éltek” – mondta Michal Lutovský cseh régész és a korszak szakértője. Ráadásul állítása szerint a Nagymorva Birodalomnak nem volt állandó centruma, az államalakulat központja délen volt – Mikulčice és Staré Město környéke – de a Duna és a Nyitra északi kanyarulata mentén is.

Čaplovič védelmébe vette Fico nézeteit

Fico pártbeli kollégája és a kormányfő helyettese, Dušan Čaplovič, aki mint régész és történész szintén foglalkozott Nagymoráviával, védelmébe vette Fico nézeteit. „Ez egy kimondottan kisegítő szakkifejezés és ez így használatos. Éppen úgy, ahogy nem léteztek ősi magyarok, hanem csak ´uhor´-ok”. Čaplovič még azt is hozzátette, hogy ilyen formában „legalábbis a népszerűsítő tudományban használatos”, és az “ősi szlovák” kifejezést állítása szerint már német történészek szájából is hallotta. A miniszterelnök-helyettes egyébként néhány évvel ezelőtt a Szlovákia történelme című könyv egyik fejezetét írta és kutatta is ezt a korszakot. A könyvben egyébként következetesen az ősi szlávok kifejezést használta, amit azzal magyaráz, hogy tudósként az ősi szlovákok kifejezést nem használja. „Ebben az időszakban Svätopluk valóban úgy hatott a népre, mint egy király, még ha nem is kapott koronát a pápától, mint később a középkorban más királyok” – magyarázta Čaplovič.

Miroslav Kusý politológus a miniszterelnök szavait szándékos igyekezetnek tartja, melynek célja, hogy megszólítsa a nacionalista módon orientált szavazókat. „Most ezt a témát egyszerűen előhúzta, leporolta, majd olyan tradicionális módszerekkel egészíti ki, mint az ősi szlovákok mítosza, a Svätoplukról szóló legenda, vagy pedig a cirill-metódi hagyományok, melyhez most visszatért” – véli Kusý, aki föltételezi, hogy Fico ilyen módon szeretne szavazókat csábítani és egyúttal a nemzetieknek is tetszeni.
„Minden klasszikus nacionalista eszközt bevet, és sikeresen konkurál Slotával, aki primitívebb módon csinálja azt, amit Fico valamivel kifinomultabban.”

Kováč: Svätopluk alatt még nem léteztek szlovákok

Arról, hogy kik is éltek a mai Szlovákia területén Svätopluk uralkodása alatt, Dušan Kováč történésszel beszélgettünk.
Ön miként vélekedik arról a Fico-féle kijelentésről, ami szerint Svätopluk az ősi szlovákok királya volt?
Ebben a kifejezésben mindjárt két hiba is van. Mégpedig a király és az ősi szlovákok. Ez utóbbit a szakkönyvek nem használják, az ok pedig egyszerű. Ebben az időszakban még nem beszélünk szlovákokról, hanem csak szlávokról, mert ekkor még nem történt meg a szlávságon belüli belső differenciálódás. Az ősszláv nyelv pedig egyébként sokkal közelebb állt az ukránhoz vagy az oroszhoz, mint a mai szlovák nyelvhez. A differenciálódás legelső eredményeként nyugati, keleti, északi és keleti szlávokra bomlott fel az ősi szláv közösség, majd csak ezt követően nemzetekre. A szlovákokról legelőször a történelmi Magyarország kapcsán beszélhetünk.
Miért éppen csak a történelmi Magyarországon?
Azzal, hogy a szlovákok a Magyar Királyságban maradtak, a többi nyugati szláv népektől – lengyelektől, csehektől – elkülönülve, meghatározott államkeretben, más politikai keretek között éltek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy rögtön szlovákokká váltak, amint megkoronázták Istvánt, mert itt egy folyamatról volt szó.
Meg lehet nevezni legalább az évszázadot, amikor már a szlovák kifejezést használni kezdték?
Ez nagy probléma, mert – amint említettem – ez egy folyamat volt, mégpedig egy komplikált folyamat. De nagyjából a 11. vagy a 13. századról beszélhetünk. Az etnikai öntudatosodás a szlovákok esetében akkor kezdődött, amikor kapcsolatba kerültek más etnikumokkal, így a németekkel, a magyarokkal, a szerbekkel és a horvátokkal. Éppen ezért az etnikai öntudatosodás inkább a 14. és a 15. századdal van összefüggésben.
Nem volt ennek a feltétele a szlovák nyelv?
A nyelv természetesen fejlődött, de tudatosítanunk kell, hogy a szlovák nyelv Bernolák fellépéséig különböző nyelvjárásokban létezett. Az egységes irodalmi nyelv megteremtése az első feltétele annak, hogy egy adott nemzeti közösség egységes kommunikációs eszközt használhasson. Ez pedig a szlovákok estében a 19. században történt meg.
A miniszterelnök azt állítja, hogy az ősi szlovákokról a történészek beszélnek.
Egyetlen komoly történelmi munkában sem találhatunk ilyen kifejezést, mégpedig azért nem, mert az az etnikum, mely ebben az időben Nagymoráviát lakta, nem lehetett szlovák. Példának okáért Mojmír Moráviából jött. Amikor pedig Cirill és Metód jött ide, a két hittérítő nem a szlovák, hanem a szláv nyelvet tanulta meg és azt használta.
Ha tehát valaki azon igyekezne, hogy ez a kifejezés meghonosodjék, akkor ez a történelemmel való manipuláció lenne?
Mindenképp történelmietlen és a kifejezéssel való manipuláció.
Mi a véleménye arról, hogy a politikusok maguk vezetnek be a gyakorlatba történelmi fogalmakat, majd saját elképzeléseik szerint használják ezeket?
Voltak olyan idők, amikor a politikai hatalom, konkrétan a kommunizmus alatt nemcsak azt írták elő a történészeknek, hogy mit kutathatnak, hanem az eredményeket is, melyeket produkálniuk kellett. Amennyiben egy politikus történelmi kérdésekben nyilatkozik, mindenképpen konzultálnia kellene egy jó szakemberrel.
Meghonosodhat az ősi szlovák kifejezés?
Ezt én nem tartom valószínűnek, tekintve, hogy egyáltalán nem korrekt, és nem tudom elképzelni egy olyan időszak visszatérését, amikor valaki előírná nekünk a történelem szakmaiatlan művelését.
Sme, FelvidékMa, T.T.