Mintakép

Rövidesen, legkésőbb január végéig egyeztet Kiss Péter magyar kancelláriaminiszter és Dušan Čaplovič pozsonyi kormányalelnök Gyurcsány Ferenc szlovákiai látogatásának időpontjáról és a napirendre kerülő témákról – jelentette ki ma délben a szlovák közszolgálati tévé (STV) szokásos politikai vitaműsorában Ján Kubiš. A szlovák külügyminiszter szerint a rövidesen, talán már februárban sorra kerülő eszmecsere pragmatikus lesz, és minden bizonnyal hozzájárul a szlovák-magyar kapcsolatok további gyarapodásához.

– Nem értek egyet azokkal, akik szerint a két szomszédos ország viszonya a fagyponton van. Bővül a határ menti régiók együttműködése, gyarapodnak a gazdasági és a kulturális kapcsolataink is. A legutóbbi pozsonyi, Fico-Gyurcsány négyszemközti eszmecserén is számos egyezség született, amelyek ösztönzően hatnak a jószomszédi viszonyra. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy vannak és lesznek olyan szlovákiai és magyarországi politikusok, akik hamis, nyugtalanságot keltő hangulatkeltéssel kelt feszültséget – vélekedett a szlovák diplomácia vezetője.

Vitapartnere, Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának szakpolitikusa fontosnak tartotta a szlovák-magyar együttműködés elmélyítését, s azt is, hogy az MKP ne legyen túsza ezeknek a kapcsolatoknak.

– Mindezek figyelembevételével tudatosítani kell azt is, hogy a szlovákiai magyarság helyzete mindig fontos barométere a két ország és a két nemzet közötti viszonynak. Sajnos, az utóbbi időben elsősorban Ján Mikolaj oktaásügyi miniszter – akit a Szlovák Nemzeti Párt ültetett be ebbe a bársonyszékbe – törekvései aggodalmat keltenek bennünk – mutatott rá az MKP parlamenti képviselője.

A nyugtalanító tények közül azt említette meg, hogy Jan Kubis tavalyi igérete ellenére – amelyet magyar parnterének, Göncz Kingának tett párkányi találkozójuk során – nem oldódott meg a magyar tannyelvű iskolákban használt tankönyvekben a helységnevek kétnyelvű, vagyis magyar megnevezése is. A szlovák külügyminiszter szerint ezt a kérdést nem lehet máról holnapra megoldani, miként az összes eddigi tankönyvet bezúzni sem, ennek ellenére belátható időn belül valóra váltja az igéretét és ezt személyesen is megköveteli a kormányban az oktatási tárca vezetőjétől.

NOL