A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2008. január 25-26-án tartotta az idei esztendő első tiszti konferenciáját és értékelő közgyűlését. 

A Felvidék minden régiójából gyűltek össze a palásti Ivánka-kastélyban azok a cserkésztisztek, akik a kétnapos rendezvényen előbb kiscsoportos megbeszéléseken vettek részt, ahol a Szövetség jelenlegi helyzetét elemezték, majd másnap az értékelő közgyűlés keretében tanácskoztak a Felvidék egyik legnagyobb ifjúsági mozgalmának feladatairól.

Január 25-én, pénteken Esse Bálint cserkésztiszt, a Szövetségi Cserkésztanács tagja „Merre van a zöld sziget?” című kérdést tette fel a megjelenteknek. A beszélgetés alapját a nemrégiben magyar nyelven is kiadott Zöld sziget című könyv megjelenése adta. Az előadó a jelenlévőkkel megosztotta saját tapasztalatait, élményeit.

Elsősorban arra keresték az SZMCS tisztjei a választ, hogy megpróbálják átgondolni a cserkésztevékenységüket a sikerek és kudarcok függvényében. A beszélgetés célja az volt, hogy az egyes kiscsoportokba beosztott vezetők megbeszéljék félelmeiket és elvárásaikat az új vezetőségtől és a cserkészmunkától.

Másnap, szombaton, január 26-án folytatódott a délelőtti órákban a Tiszti Konferencia. Szintén több csoportos megbeszélésre került sor. Az egyes csoportokban többek között szóltak arról, hogyan kell beazonosítani azokat a célcsoportokat, akiknek a cserkészet szól, azokat a csoportokat, amelyektől a vezetők munkája függ és hatással van.

Asztalos Zoltán, az SZMCS mozgalmi vezetőtisztje elmondta, hogy jelenleg állapotfelmérés előkészítése folyt. A továbbiakban figyelni fogják azokat a területeket, ahol jó eredményeket tudhat magának a Szövetség, de odafigyelnek azokra a helyekre is, ahol hiányosságok mutatkoznak.

Az értékelő közgyűlést a közös ima után Török András, a Szövetségi Cserkésztanács elnöke nyitotta meg. Miután megtörtént az egyes bizottságok megválasztása, elkezdődhetett az előre meghatározott napirend szerinti munka. Újításnak számít, hogy az egyes beszámolókat már előzőleg kiküldte a Központi Iroda, így azokat nem olvasták fel újra, immár csak hozzászólásaikkal és észrevételeikkel gazdagították a jelenlévő cserkésztisztek. A gazdasági beszámoló elhangzása után több, a Szövetséget érintő fontos teendőkre terelődött a szó.

A kétnapos tanácskozás végén Csémi Szilárd, ügyvezető elnök köszönte meg a megjelent közel hetven cserkésztisztnek az érdemi munkát.

A szombati nap a palásti cserkészcsapat szervezésében immáron nyolcadik alkalommal megrendezett Palócia Végvárának Cserkészbáljával folytatódott.

Felvidék Ma