Az SNS-es Jána Slota nemzeti pártvezér az újkori szlovák állam tizenötödik évfordulójának apropóján megjegyezte: óriási öröm tölti el keblét, hogy a szlovák nemzet elérte önrendelkezését, azon nemzet, amelyet ezer éven keresztül idegen csizmák tiportak a földbe.

Slota emlékeztetett, hogy pártjának sikerült beemelni a kormányprogramba a hazafiassági nyilatkozatot –a hazafiasságra való oktatást az iskolákban. Szerinte ez jövedék, amelynél alá kell húzni az országhoz viszonyuló hazafias büszkeséget. „Az egyesült Európában is emlékezetünkbe kell, hogy vésődjön a nemzetek nemzeti identitása, amelyet mindenáron fenn kell tartanunk, mondta Slota, ellenkező esetben rossz vége lenne mindennek, egészítette ki gondolatát.

Slota szerint kiemelten fontos, hogy az ifjúság ismerje történelmi gyökereit. “Meggyőződésem,, hogy a Tátra alatti nemzetnek nagyon erős gyökerei vannak. A mi fánk megmaradt ezer év viharában is, túlélt, ellenállt a törökök és magyarok nyomásának. Szilárdan hiszem, hogy Szlovákiának nagy és szép perspektívája van a jövőben, csak megmaradjanak szilárd szlovák gyökereink“, fogalmazott a nemzetvezér.

Szerinte a leglényegesebb, hogy el ne veszítsék nemzeti identitásukat. “Az, amit nem veszítettünk el a korbács alatt, az ezeréves elnyomás alatt, megtartván anyanyelvünket annak ellenére, hogy bebörtönöztek, lövöldöztek és akasztottak bennünket. Ne veszítsük el identitásunkat akkor, amikor saját országunk van“- zárta. A legnagyobb veszélyt abban látja Slota, hogy egyes médiák ellenségesek és nemzetellenesek, mindent elvetnek, ami nemzeti.

déva, FENET/FelvidékMa