A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjának, a Kálvinista Szemlének februári számában ismét érdekes írások várnak az olvasókra. Többek közt olvasni lehet a kórházi lelkészi szolgálat kapcsán Demeter Vilma lelkipásztornak az írását, aki tapasztalatát és tanácsait fogalmazta meg a témával kapcsolatban.

Süll Kinga egyházzenész sorozatának soron következő része a vízkereszttől a nagyhétig tartó időszakkal foglalkozik. Írásából az is kiderül, hogy mikor van a hetvenedvasárnap és nagyböjt első vasárnapja. Egy közel hatvanöt éve, az orosz fronton született levél is olvasható a KSZ februári számában, melyet egy huszár szakaszvezető írt Varga Imre püspöknek. A laikus igemagyarázó gondolatai ennyi év után is megszívlelendő és követésre méltó üzenettel bírnak. Egy következő oldal is a múlttal foglalkozik. Szabó Krisztián nagyidai lelkipásztor visszaemlékezése olvasható itt, melyet nagyida jeles szülötteinek, Terebesi Csáji Pál lelkész, egyháztörténésznek és testvérének, dr. Csáji Bertalannak, egyházunk volt főgondnokának az emlékére állított emléktábla avatásakor mondott el. Egy következő írás Molnárné Miklós Malvína alsókálosai lelkész tollából származik, melyben leírja az első presbitérium születésének a történetét, valamint azt boncolgatja a szerző, hogy mit jelent presbiternek lenni.
A tudósítások a prágai, a rozsnyói, a simonyi, bátorkeszi, szalóc-vígtelkei, kisgéresi, nagymegyeri és a bátkai gyülekezetek életéről adnak hírt.
Olvassa ön is a lapot, hogy lelkileg épüljön, erősödjön, az információkból pedig tájékozódjon. A KSz megrendelhető a lelkészi hivatalokban.

Kiss Lucia/FelvidékMa