Nagyböjt első vasárnapján a lelkipásztorok az esperesi körzet csaknem minden templomában ünnepélyesen kihelyezték a Szentírást, és megáldották a hívek bibliáit.

Ez a tett azt az évezredes hitvallást fejezi ki, hogy „az egyháznak úgy kell becsülnie a Szentírást, mint Krisztus Testét és Vérét”.

A hívek erőforrást látnak a naponkénti szentírásolvasásban és a gyakori szentáldozásban. Vannak egyházközségek, ahol a hetekre osztották a szentírásolvasást. Egy év leforgása alatt 52 család folyamatosan elolvassa a teljes Szentírást. Másutt a hívek lelkipásztoraik vezetésével előadásokat szerveznek.

Magyar Kurír