Az MKP, a Kisebbségekért – Pro Minoriatate Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében nagy érdeklődés mellett tartrották meg Losoncon a Jövő hídjai c. kétnyelvű konferenciát, melyen Csúsz Péter házigazda köszöntő szavai után Csáky Pál MKP-elnök, majd Orbán Viktor Fidesz-elnök mondták a bevezető szónoklatokat. Csáky Pál: Jövőképet kell felállítanunk

Csáky Pál szerint 2008 kicsit “kegyelmi év” lehet Szlovákiában. Ugyanisí nincs választás, népszavazás. “Ezért úgy gondoltuk, hogy 2008 az építkezés és az együttgondolkodás éve kell, hogy legyen. A lehető legmagasabb szinten kell gondolkodnunk arról, hogy mit kínál nekünk az európai uniós tagság?”

A konferenciának három alappillére lehet. “Az első az önkormányzatiság továbbfejlesztése. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy mit jelent ennek a szellemisége? A másik alappillér, hogy megválaszoljuk, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a 21. század elejének új lehetőségeivel hatékonyabban éljünk. Örülnék, ha azokat a kapcsolatokat, amelyek eddig elsősorban a kultúra és a sport területén valósultak meg, tovább tudnánk vinni a gazdasági együttműködés irányába is. Hogy érezzék az emberek, hogy annak a döntésnek a folyamata, amely 80-90 évvel ezelőtt kettészabta és a perifériára szorította őket, visszafordítható és a kapcsolatrendszerek újraéleszthetők. Minden olyan kapcsolatrendszert támogatnunk kell, amely a határ menti régiók megerősödéséhez vezet. A harmadik dolog pedig az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosításának a kérdése. Itt jegyzem meg, hogy gyanús lehet az, aki úgy kezdi a segítségnyújtást, hogy be kell fizetni valamilyen alapba. Ezért létrehoztunk egy 14 fős csapatot is – Farkas Iván MKP OT-elnök vezetésével – amely koordinálni próbálja az együttműködéseket.” – mondta az MKP elnöke.

A 10 éves Magyar Koalíció Pártja nem csak ünnepelni akar, hanem el kell mondanunk, hogy milyen víziót, jövőképet látunk a dél-szlovákiai magyar közösség számára az elkövetkezendő 20-25 év horizontján – fogalmazta meg a feladatot Csáky Pál.

Orbán Viktor: A közös siker forrása a nemzet

Orbán Viktor beszédében jelezte, hogy ezúttal elsősorban, mint az Európai Néppárt alelnöke kíván megszólalni. Örömét fejezte ki, hogy az Európai Néppártban csodálatos együttműködés alakult ki a Magyarországról és a Felvidékről érkezett képviselők között.

Orbán Viktor beszéde elején köszöntötte a rendezvény házigazdáit: “Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Csáky Pál elnök urat is. Gratulálok neki és a közélettel foglalkozó felvidéki magyaroknak ahhoz, hogy ebben az esztendőben már 10 éves az egyesített politikai mozgalom. Ez óriási tett. És egyben szívesen hívjuk meg Önöket Budapestre a március végén esedékes, a Fidesz megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő megemlékezésre. Jól emlékszem arra az időszakra, az emberi tálentumot igénylő pillanatokra, amikor 10 évvel ezelőtt három önálló létet magáénak tudható felvidéki szervezetet egyesítettek. Közelről láttam ennek a folyamatát, és azt kell mondanom, hogy sokkal nehezebb munka volt, s talán utólag kiderül, hogy fontosabb politikai tett is 10 évvel ezelőtt egyesíteni a felvidéki magyarok politikai erejét, mint a végóráit élő kádári rendszerben fiatalos hévvel megalkotni egy politikai szervezetet. Őszinte szívvel és tisztelettel gratulálok Önöknek.”

A magyarországi helyzettel kapcsolatban a Fidesz elnöke leszögezte: “Magyarországon olyan dolog történik, ami mindannyiunk számára figyelmeztető lecke. Magyarországon éppen puccs zajlik: a magyar kormány puccsot hajt végre a magyar parlament és a nép ellen. Tíz évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a Kárpát-medencei magyar nép életét döntően meghatározó, energetikai kérdésben. – és teszi ezt úgy, hogy mi arról semmit nem tudunk. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy miközben a gyakorlati együttélés feszegetésével töltjük az időnket, van még teendő, a rendszerváltás korából és az előző rendszerből ittmaradt dolgok, kártékony, rossz politikai mentalitások eltakarítása. Úgy gondolom, hogy ez nem csak Önöknél, hanem nálunk, Magyarországon is embertfeszítő feladatokat ró ránk.”

Orbán Viktor ezután “új korszakként” nevezte meg a jelenleg folyó időszakot, amelyre többek között a határok lebomlásával mutatott rá, Mint mondta, ilyen új korszakokban az emberi eszme értéke felértékelődik. “A szélhámoskodástól azonban a mai modern kor sem kímél meg bennünket. Jönnek majd pályázatokat író társaságok, alapok, akik arra próbálják majd rávenni önöket, hogy azt a csodálatos lehetőséget, amelyek a velük való pénzügyi együttműködésből származik, ragadják meg. Arra kérném önöket, hogy őrizzék meg higgadtságukat, és olyan együttműködési formákat válasszunk, olyan partnerségeket építsünk ki, amelyekről érezzük, hogy mind a becsület, mind a jogszerűség tekintetében kiállja apróbát.

A Fidesz elnöke a szerbiai eseményeket is érintette beszédében. Mint mondta, komoly lecke mindannyiunk számára: “rossz kérdésre nincs jó válasz”. “Ha egy országon belül olyan állapotok alakulnak ki, hogy a többségi nemzet háborút indít saját állampolgárainak egy része ellen, és olyan politikát folytat, amely saját állampolgárai egy részét ki akarja rekeszteni az egyenjogú polgárok szövetségéből.
Nekünk, magyaroknak és szlovákoknak megadatott a lehetőség, hogy példát mutassunk. Az a feladat vár ránk, hogy bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk meghaladni a nemzetállami létet, és megalapozni a közös jövőt. A közös siker forrása a nemzet. Az meglehet, hogy az államok időnként ellenségeskedésre és háborúskodásra ragadtatják el magukat, azonban a nemzetek hosszabb távon mindig együttműködésre vannak ítéltetve. Az európai integrációra nem a nemzet ellenében, hanem érdekében van szükség. Az Európai Unió nem szembefordítja a nemzeteket, hanem éppen ellenkezőleg. teret és lehetőséget nyit a közös ihletek kibontakozásához.

(Orbán Viktor és Csáky Pál beszédeinek videofelvétele megtekinthető a magyar Koalíció Pártja honlapján: www.mkp.sk)

***
Ezt követően tucatnyi előadás hangzott el – Balla Mihály, Csúsz Péter, Ódor Ferenc, Farkas Pál, Becsó Zsolt, Berényi József, Nagy Andor, Miklós László, Tiki Attila, Németh Zsolt, Farkas Iván, Csanádi Ágnes, Szalóki Ágnes felszólalásaiban.

A zárszót Duray Miklós tartotta, aki hangsúlyozta, a magyar nemzet szlovákiai közössége számára a legfontosabb az, hogy boldogulását a szülőföldjén tudja biztosítani.

A konferencia ideje alatt egy rövid FIDESZ-MKP találkozóra is sor került. A képen előtérben: Balla Zoltán, Orbán Viktor (rajta kívül Németh Zsolt volt jelen a találkozón a Fideszből), Duray Miklós, Farkas Iván, Csáky Pál, Peczár Károly és Bárdos Gyula.