Az MKP tudomásul veszi, hogy 2008. február 17-én – a várakozásoknak megfelelően – ki lett hirdetve Koszovó függetlensége. Meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi helyzetet az akkori belgrádi kormány Koszovó lakosságának igényei iránti szélsőségesen érzéketlen hozzáállása idézte elő. Az MKP elnökségének véleménye szerint ebben a helyzetben Koszovó békés fejlődésének megőrzését kell szem előtt tartani. A szerb közösség jogainak hatékony garantálásának ebben a fejlődésben kulcsszerepet kell tulajdonítani. A koszovói szerbek számára a kollektív jogokat olyan törvényekkel kell garantálni, amelyek biztosítják ezen közösség identitásának megőrzését és általános fejlődését.

Az MKP felszólítja a Szlovák Köztársaság kormányát, hogy az EU-s és NATO-országok megbízható partnereként konstruktívan járjon el, továbbá hogy egységesen ismerje el Koszovó államot, és hogy tegyen meg mindent a koszovói szerb közösség jogainak védelme érdekében.

mkp.sk