Tomko bíboros, XVI. Benedek pápa személyes küldötte ma rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az új egyházmegyei felosztást.

A következő változásokra került sor:
1. Új egyházmegyét alapított a Szentatya Pozsonyban, és érseknek Stanislav Zvolenskýt, volt nagyszombati segédpüspököt nevezte ki.
2. Megalakult a Zsolnai egyházmegye, amelynek élére Tomáš Galis püspök került.
3. A Nagyszombati érsekség megmaradt, de levált róla a pozsonyi rész, valamint Nyitrához és Besztercebányához csatolták egyes területeit.
4. Ján Sokol egyelőre megmaradt Nagyszombat érsekének, de Nagyszombat ezentúl a pozsonyi érsekség alá tartozik.
Az egyházmegyék kialakításánál a fő cél deklaráltan az volt, hogy a püspök közel legyen a híveihez, és több személyes találkozóra kerüljön sor. Tondra bíboros hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik Szlovákia életében.
A Szlovák Püspöki Kar 2002 óta készítette elő az új egyházmegyei felosztást, amelyet a Szentatyával történő ad limina látogatás alkalmából ismertettek és kaptak rá megerősítést.
A felvidéki magyar katolikusok közösségét szétszabdalták. A függőlegesen meghúzott határok több egyházmegyébe kényszerítik a magyar híveket. A nagyszombati egyházmegyében jelentős marad a magyar katolikusok száma, s a nyitrai püspökséghez is tartoznak majd magyar plébániák az érsekújvári, párkányi és zselizi esperességekből.
A Pozsonyi érsekségbe került a somorjai és szenci esperesi kerület, míg a besztercebányai püspökséghez, ahol eddig nem voltak magyar hívek, csak néhány magyar ajkú plébánia fog tartozni.

Pázmaneum, Felvidék Ma