A Felsőtúri Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás 2008. március 30-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján Felsőtúron tartja a keresztény magyarság lelki megújulásáért folytatott IV. Imakilenced 1. állomását. Az Imakilenced keretében havonta mindig egy-egy magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkednek.

A megemlékezés programja:
16.30 Jézus szíve engesztelő imaóra
17.30 Előadás Boldog Károly királyról
18.00 Ünnepi koncelebrált szentmise

Az Imakilencedre mindekit szeretettel vár Karaffa János, felsőtúri plébános.