A keresztény felekezetek nagypénteken emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról és sírban nyugvásáról. Nagypénteken nem tartanak misét a templomokban, mert ezen a napon maga Jézus mutatja be áldozatát.

A templomokban liturgia van – mondta az InfoRádióban Verbényi István protonotárius kanonok, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet igazgatója.

A nagypénteki igeliturgia szertartását a pap piros öltözékben végzi, ez a vértanúság liturgikus színe.

A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény, a tabernákulum előtt arcra borulnak. A pap ezután felolvas Isten szenvedő szolgálatáról, majd János evangéliumából olvassa fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

Ezután behozzák a feszületet, és következik a kereszthódolat. Ekkor minden hívő kifejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt.

Ezt követi az áldoztatás, a szertartást pedig egyszerű könyörgés zárja.

Inforádió