Az MKP alelnökének részvétele a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács budapesti ülésén éppen az, ami Duray Miklósból szélsőséges politikust, pártjából pedig gyanúsan viselkedő politikai szubjektumot csinál – írja Marián Leško a SME napilapban megjelent cikkében, majd így folytatja: Mivelhogy a Kárpát-medence a definíció alapján a „ Kárpátok, az Alpok és a Dinári-hegyek koszorúja által körbeölelt területek összessége”, ezért az e terület autonómiája iránti igény hangoztatása inkább a komikusok, mintsem a politikusok szájába való. Az az elképzelés, mely szerint az európai közösség megértéssel viseltetik „az autonómia kérdéskörének nemzetközivé tétele” iránt, több mint abszurd. Nem beszélve arról, hogy ezzel az ötlettel egy olyan szervezet állt elő, melyet egy radikális alapított és működtet Tőkés László személyében. Az a tény pedig, hogy a tanács ülésén a Fidesz képviselője is jelen volt, csak egy újabb adalék ahhoz a széles körben elterjedt nézethez, miszerint a Fidesz nem eurokompatibilis párt. A tanács azon kérése, hogy az atlanti közösség fontolja meg támogatását „a demokratikus autonómia-törekvések iránt a koszovói szituáció rendezésénél, melyek összhangban vannak az Ahtisaari-féle tervvel”, szöges ellentétben áll a szövetség politikájával, tehát emiatt teljességgel jelentéktelen.
Nem jelentéktelen ugyanakkor az, hogy az autonómia-tanács ülésén „megfigyelőként” részt vett az MKP alelnöke is, akit megörvendeztetett az a tény, hogy ott valamennyi jelentős magyar kisebbségi párt képviselőjét viszontláthatta.
Berényi József nemrégiben kijelentette, hogy az MKP nem tekint precedensként Koszovóra és keményen visszautasította azt a feltételezést, hogy politikájára mindez hatással lenne. Berényi ugyancsak kijelentette, hogy az ilyen összefüggés csak „az SNS-es kollégáknak segít, mert így a Szlovák Nemzeti Párt létjogosultsága sokkal nagyobb”. Azok a politikusok, akik Koszovó önállóságát Dél-Szlovákiával hozzák összefüggésbe, Berényi szerint az MKP-t a perifériára szeretnék szorítani.
Ha ez így van, akkor legelsőként az MKP-nak kellene feltennie a kérdést, hogy vajon mit keresett alelnöke egy olyan tanácskozáson, ahol az autonómia követelését az Ahtisaari-féle tervvel és a koszovói helyzet rendezésével hozták összefüggésbe. Az a párt, amelyik komolyan azt állítja, hogy az ilyen összefüggés keresése csak az „SNS-es kollégákat” segíti, amellyel „az MKP-t a politika perifériájára szeretnék kiszorítani”, nem tűrheti meg az alelnöki funkcióban Durayt. Azt az embert, aki az SNS-es „kollégákat” és így azokat a politikusokat segíti, akik az MKP-t a politikai élet perifériájára szeretnék szorítani – zárja véleményét Marián Leško a SME napilapban.
Marián Leško, SME, FelvidékMa