Mons. Ján Pristač pápai káplán, az újonnan kinevezett szlovák nemzetiségű nyitrai püspöki helynök, akit Viliam Judák nyitrai megyéspüspök a magyar hívek pasztorációjával bízott meg, már végzett lelkipásztori tevékenységet a magyar ajkú katolikusok között.

Egyes sajtóhírekkel ellentétben, nem segédpüspök kinevezéséről van szó, hanem egy olyan egyházi hivatalról, amelyet papok is betölthetnek.

Mons. Ján Pristač 1940-ben Jászfalun (Jasová) született, 1963-ban szentelték pappá. 1965-től két éven keresztül a túlnyomórészt magyar többségű Dunaszerdahelyen volt káplán, ahol a liturgia végzéséhez szükséges szinten elsajátította a magyar nyelvet.
Ezt követően Aranyosmaróton (Zlaté Moravce) volt káplán, majd Herestyénben (Chraštany) plébános. 1991-től tizennégy éven keresztül a pozsonyi papi szeminárium rektora volt. Több magyar ajkú lelkipásztor megerősítette, hogy a rektor a magyar kispapokkal lehetőségeihez mérten gyakorta anyanyelvükön is kommunikált. Pozsonyban több alkalommal végzett magyar nyelvű szentmisét is. 2005-től a nyitrai járásban fekvő Család (Čeľadice) községben működik.

Pázmaneum, Felvidék Ma