Mi lesz az Csemadok alapszervezetekkel avagy honnan szerezzenek támogatást helyi rendezvényeikre?

Soha nem voltak egyszerű helyzetben a Csemadok alapszervezetek, a rendszerváltás után, magukra maradtak. Mindenki másképp próbálta fenntartani a szervezetet, aztán szép lassan megtanultak pályázni hisz volt is rá lehetőség, amíg működött az Illyés Közalapítvány.
Most mi a helyzet? Megszűnt az Illyés Közalapítvány, van helyette Szülőföld Alap. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor mi a gond.
Első látszatra semmi, hisz sok kicsi alapítvány helyett van egy nagy, viszonylag magasnak tűnő költségvetéssel.
Az első döbbenet számomra az volt amikor múlt év folyamán tudatosítottam, hogy a Csemadok alapszervezet nevében nem pályázhatunk egyenesen a Szülőföld Alap Irodához. Hogy miért is?

A Szülőföld Alap kulturális pályázata 2008

“2.1. Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása, különösen: – a szlovákiai magyar előadóművészetek intézményeinek és szervezeteinek (színházak, táncegyüttesek és zenei együttesek) országon belüli tájolási programjainak a támogatása és új produkciók megvalósítása,
illetve a szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képző-, ipar- és fotóművészet) programjainak a támogatása – a szlovákiai magyar vonatkozású állománnyal rendelkező köz– és egyházi gyűjtemények (könyvtári, levéltári és muzeális intézmények, szervezetek) szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és őrzés, restaurálás, digitalizálás és szakmai képzések) támogatása, továbbá az intézmények műszaki eszközparkjának a korszerűsítése 39.000.000

2.2. Magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 13.000.000

2.3. Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek támogatása 3.000.000

2.4. Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi jellegű épületek feltárásának, megóvásának, és felújításának támogatása 11.300.000

2.5. Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása továbbpályáztatás céljából 7.300 000”

Nem hiszem, hogy valamelyik alapszervezet megfelel ezeknek a feltételeknek . Akkor mi marad? A Csemadok központ által elnyert és meghirdetett keretösszeg.
És mi a végeredmény? 142 beérkezett pályázat – teljes igényelt összeg 26,733,698.00 Ft
megítélt összeg 3,060,000.00 Ft – 27 nyertes pályázat, amiből elég sok regionális jellegű.

Ezért merül föl bennem oly’ gyakran a kérdés: mi lesz az alapszervezetekkel és rendezvényeikkel, mi lesz a helyi kultúrával? Vagy az a mai világban már nem lényeges?

Erdélyi Júlia, a szenci Csemadok Alapszervezet elnöke