Március végéig 14 szlovákiai egyetem 34 karára lehet elküldeni a felvételi jelentkezési íveket. Vannak azonban olyan felsőoktatási intézmények is, amelyek május végéig adnak lehetőséget a jelentkezésre az érdeklődők számára.

Március 15-ig, tehát a hét végéig a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Természettudományi Karára, az Eperjesi Egyetem Sport Karára, a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karára és a kassai Állatorvosi Egyetemre mindenképpen el kell küldeni a felvételi kérelmet.

A jövő héten hétfőn, március 17-én már nem fogadnak több jelentkezést a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Gazdasági és Menedzsment Karára.

A formanyomtatványok magyarázatokkal ellátva megtalálhatók az Otatásügyi Minisztérium honlapján. A Moderna skola honlapon pedig az egyes felsőoktatási intézményekre való jelentkezés időpontjai és azok internetes oldala is megtalálható.

Sme, Felvidék Ma, sk