„A továbbiakban következők tehát – egyelőre – csak közelítések. Kísérletek néhány új szempont bevezetésére. […] Részletesebben foglalkozom néhány regénnyel, mint A zendülők, a Válás Budán, A gyertyák csonkig égnek, a Szabadulás, A Hang, a Jelvény és jelentés, mindegyiket, szándékom szerint, olyan kontextusba helyezve, mely új értelmezési lehetőségeket nyit meg. Az intertextuális megközelítés általában más perspektívába helyezi a regényszövegeket, pontosabban más összefüggések rendszerét villanthatja fel. Ezért próbálkoztam A zendülők értelmezésében a szegényproblematika bevezetésével, a Válás Budán esetében a Tolsztoj-párhuzam megjelölésével, A gyertyák csonkig égnek elemzésekor a sztoikus gondolkodással folytatott dialógus feltételezésével, a Szabadulásról szólva az első találkozás-toposz és az arc-fenomenológia felidézésével, a Hitler-jelenséget vizsgáló két regény – A Hang és a Jelvény és jelentés – esetében pedig a logosz és a politikai diskurzus kérdéskörének az érvényesítésével.”