A Rákóczi Szövetség és annak Alapítványa, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a felvidéki 25 tagszervezettel rendelkező Szülőföldön Magyarul Társulás 2008. március 9-én közgyűlést tartott, amelyen értékelte a szervezetek által a magyar iskolaügy szolgálatában 1999 óta végzett tevékenységét.
Ennek fontosságát aláhúzza egyrészt az a tény, hogy a Felvidéken magyarul beszélő gyermekek jelentős hányadát nem magyar, hanem szlovák iskolába járatják, továbbá, hogy a jelenlegi szlovák kormányban az oktatásügyi minisztert a magyarellenességéről ismert Szlovák Nemzeti Párt adja.

Ezért intenzív munkára van szükség annak érdekében, hogy a magyar családokban a gyermekeket magyar óvodába és iskolába írassák be, ami a legfontosabb feltétele az eddigiekben tapasztalt asszimiláció megállításának. A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, valamint a Szülőföldön Magyarul Társulás először 1999-ben meghirdetett Beiratkozási programja 2004 óta új elemmel bővült: a RSZ a magyar civil társadalom adományaira alapozva 10 000.- Ft-os beiratkozási ösztöndíjat ajánlott fel a beiratkozási kampány keretében minden olyan családnak, ahol a gyermeket magyar iskolába íratják be. A rendelkezésre álló források nem tették lehetővé az akciónak egész Szlovákiára történő kiterjesztését, azt csak a szociálisan hátrányosnak tekintett keleti régiókban és azokon a nyugati peremvidékeken hirdettük meg teljes körűen, ahol a magyarok szórványban élnek. Bár az azóta eltelt négy év alatt – részben a demográfiai lejtmenet miatt is – csökkent a magyar iskolába beíratott diákok száma és számaránya, de a csökkenés mértéke lényegesen kisebb volt azokon a területeken, ahol a programot teljes körűen megvalósítottuk, mint azokban a régiókban, ahol erre forráshiány miatt nem volt lehetőségünk. 2007-ben 48 helyszínen közösségi programok keretében 1 819 család számára adtuk át az oktatás-nevelési támogatásunkat.

A fentiekre tekintettel a sikeresnek ítélhető programot folytatni kell, de szükség van annak intenzívebbé tételére, hogy az iskolaválasztás ügyében áttörést lehessen elérni. Ennek érdekében a következőket javasoljuk:

1. A jelenlegi ösztöndíjrendszert egész Szlovákiára ki kell terjeszteni és oly módon szükséges átalakítani, hogy a beiratkozási kampány során egy az egész iskolai tanulmányi időszakra (alapiskola+középiskola) vonatkozó rendszeres éves ösztöndíjat lehessen felajánlani. Ehhez a civil társadalmi forrásokból rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a határon túli magyar oktatást szolgáló állami költségvetési tételből – első évben minimális mértékben, majd a következő években új évfolyamok belépésével arányosan növekvő mértékben – kiegészíteni szükséges.

2. A források növelése és a beiratkozási program közüggyé tétele érdekében Szlovákiában Magyarországhoz hasonlóan a beiratkozási ösztöndíj akciót szolgáló támogatásgyűjtő programot kell elindítani, elsősorban a Szülőföldön Magyarul Társulás, a Magyar Koalíció Pártja, a Csemadok, a Magyar Pedagógus Szövetség, a Magyar Szülői Szövetségek, a magyar vállalkozók és az egyházak közreműködésével. A Rákóczi Szövetségnek a Csemadokkal már van együttműködési megállapodása ebben a témában.

3. Indokolt a forrásgyűjtésben Szlovákiában a személyi jövedelemadó és a vállalati társasági adó 2%-ának civil szervezetek számára történő felajánlásában rejlő lehetőségeket is jobban kihasználni. Szlovákiában a Szülőföldön Magyarul Társulás tagszervezetei által összegyűjtött felajánlásokkal együtt indokolt az ösztöndíj program céljaira felhasználni. Emellett a felvidéki magyar közösség tagjainak magyarországi barátaikat és rokonaikat arra kellene buzdítaniuk, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-át a Rákóczi Szövetség vagy a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány részére ajánlják fel.

4. Ahhoz, hogy a magyar iskolaválasztás területén áttörést lehessen elérni, a beiratkozási kampányban részt vevő szervezeteknek, az iskoláknak és az óvodáknak, önkormányzatok vezetőinek fokozottan részt kell vállalniuk a kommunikációs kampányban, abban, hogy minden magyarul beszélő gyermek családja – így például azok is, akik magyarul beszélő gyermekeiket szlovák óvodába járatják – megkapja mindazokat az információkat, amelyek az iskolaválasztást kedvezően befolyásolhatják.

Örvendetes tény, hogy nagy számban vannak magyarországi és felvidéki települések, amelyek intenzív partnerkapcsolatot ápolnak. Remélni lehet, hogy a két ország közötti határsorompók 2007. december 24-i lebontása további lendületet ad újabb partnerkapcsolatok kiépítésére és a meglévők erősítésére. Szükséges volna, hogy együttműködés keretében az eddiginél nagyobb mértékben összpontosítsanak a magyar iskolaügyre, a magyar iskolaválasztást segítő kezdeményezésekre, így például a szóban forgó ösztöndíj akció támogatására.

A közgyűlés résztvevői fontosnak tartják a helyi önkormányzatok részéről hatékony intézkedések megtételét annak érdekében, hogy minden olyan településen, ahol a magyarok részaránya meghaladja a 20%-ot, az élet minden területén a magyar nyelvű feliratok és megjelölések alkalmazásra kerüljenek (üzleti szféra, reklámipar,… stb.). A Szülőföldön Magyarul Társulás tagszervezetei saját területükön vállalják az ezzel járó feladatokat és kezdeményezéseket.

Szabad Újság