Burgenlandi Ifjúsági Találkozó – 2008. címmel szervez nyáron a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány tábort, amelyre jelentkezni egy pályamű megírásával lehet. Az Alapítvány által évenként megrendezett Kárpát-medencei ifjúsági találkozót az idén nyári egyetem jelleggel, “Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában” címmel hirdetik meg. A cím azt a szándékot tükrözi, hogy a rendezvényen részt vevő magyar fiataloknak bemutassák a Monarchia néhány kiemelkedő kulturális és tudományos eredményét, mely nagyrészt a birodalom népeinek kulturális sokszínűségéből táplálkozott. Az ifjúsági találkozóra jelentkező fiatalok egy rövid tanulmány keretében mutatják majd be az általuk választott személyt, aki az említett korszak alatt elért eredményei alapján komoly kulturális és tudományos hírnévre tett
szert. Ez alapján választják ki a találkozó résztvevőit. Mintegy 80 Kárpát-medencei és nyugat-európai fiatal résztvevőre számítanak, olyanokra, akik magyarságukat valamilyen módon megőrizték, és akik szívesen találkoznak
hasonló korú, magyarul beszélő és a magyar kultúrára fogékony fiatalokkal.

Jelentkezési mód

A jelentkezéshez egy rövid tanulmányt kérnek. A tanulmány témaköre: ”Szülőföldem híres személyisége, aki az Osztrák-Magyar Monarchiában élt és alkotott”. A levélben fel kell tüntetni: a nevet, régiót, lakcímet, születési dátumot és helyet, elérhetőséget (postai, e-mail, telefonos), szervezetet.

Olyan, a régióban született személyről szóló munkát várunk, aki a Monarchia hírnevét erősítette, legyen az akár politikus, művész, kutató, irodalmár vagy bárki, aki munkásságával marandó nyomokat hagyott a birodalomban.

Ezeket a pályaműveket várjuk július 1-ig az jelentkezes07@freemail.hu e-mail címre.
A levél címe legyen „OMM-jelentkezes”, a levélhez csatolt állományként érkezzen a szöveg Microsoft Word formátumban, két A4-es oldalon, 12-es nagyságú betűkkel Times New Roman stílusban gépelve. Minden egyes jelentkezést külön bírálunk el, és mindenkit értesítünk az elbírálás eredményéről.