Balassagyarmat város önkormányzata már 2001 novemberében kezdeményezte a magyar állam tulajdonában lévő – az Ipoly-folyó szabályozását követően – az államhatár rendezése során Szlovákiától Magyarországhoz került földterületek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását az akkori vagyonkezelőnél, a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál.

A földterületek tulajdonjoga – a Magyarország és Szlovákia közötti kormánymegállapodás eredményeként – 2001 májusa és 2002 januárja között került bejegyzésre, a magyar állam nevére a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. A Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál előzetesen több alkalommal történt egyeztetés a vagyonátadásról az illetékes vezérigazgató-helyettessel.

Az önkormányzat által igényelt földterület a „horgásztanya” és a TESCO között található. Az összesen mintegy 27 hektáros terület nagy része gyep. A városrendezési terv az érintett területeket közfeladatok ellátására jelölte meg. Új autóbusz-állomás kialakítását, szabadidő- és sportközpont létesítését, az elkerülő út nyomvonalát követő zajvédősáv, illetve véderdő létrehozását tervezte el a város. A célok között szerepelt helyi természetvédelmi terület és természet közeli rekreációs központ kialakítása is.

Ám beindult a bürokrácia malomkereke. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nógrád megyei Kirendeltségétől 2003 februárjában jogszabályi változások miatt a földterület önkormányzati tulajdonba adásáról a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogkörébe került a döntés. Az NFA elnöke 2004 márciusában támogatta az önkormányzat területi igényét, egyben kérte a területek vagyonértékelésének elkészíttetését. A város önkormányzata kifejtette: amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülnek az ingatlanok, a rendezési tervben megjelölt célok megvalósítása csak jelentős összegű ráfordítások útján lehetséges. Az álláspontot a hivatalos szervek nem fogadták el, ezért az ügy mielőbbi megoldása érdekében új értékbecslést kellett készíteni. A kialkudott vételár 15 millió forint volt. Az adás-vételi szerződés megkötésére 2005. szeptember 2-án került sor. Közben a városrendezési terv az alábbi beruházások megvalósítását jelölte meg: műfüves labdarúgó pálya, autóbuszpályaudvar, szabadidő-, sport- és rekreációs központ kialakítása. Az új buszpályaudvar és a műfüves labdarúgópálya területét gyorsított eljárásban sikerült megszerezni, mintegy öt hektáron, ám a maradék 22 hektár váratott magára. Végül közel hét év után, idén április 26-án a fennmaradó földrészletek belterületbe vonása is megtörtént. A földrészletek Balassagyarmat város közigazgatási területén, a határátkelő és a Műfüves futballpálya közti részen helyezkednek el és kapcsolódnak az Ipoly-folyó szabályozását követő államhatár rendezés révén Magyarországhoz került területekhez. A város területe végre további 22 hektárral gyarapodott, az államkincstár kasszája pedig több, mint 25 millió forinttal.

Csach Gábor alpolgármester röviden kifejtette az üggyel kapcsolatos álláspontját: – Ha az állam nem ragaszkodik a bürokratikus időhúzáshoz, már régen megnyíltak volna előttünk a pályázati lehetőségek és boldogan használhatnák a zöldterületet, a sport és rekreációs központot, a parkolókat a városlakók. Az ehhez hasonló időhúzás és bürokrácia miatt nagy lehetőségektől esik el az ország és a város – esetünkben hét évig ment az értelmetlen huzavona.

nport