A Somorjai Római Katolikus Plébániához tartozó Nagypaka egyházközségében került sor május 18-án, Szentháromság vasárnapján a IV. Felvidéki Imakilenced soron következő állomására, amelyet a felvidéki magyar egyházközségekkel közösen szervez meg a Pázmaneum Társulás.

A lelki program öt órakor kezdődött a nagypakai Szent László király- templomban, amely keretén belül Szűz Máriához imádkoztak a zarándokok. A Mária-áhítatot, amelyet Molnár Tamás diakónus vezetett, Marton Zsoltnak, a budapesti Központi Szeminárium prefektusának előadása követte, aki Márton Áron erdélyi püspök életével és munkásságával ismertette meg a jelenlevőket.

Az ünnepi szentmisére hat órakor került sor, amelyet a prefektus atya mutatott be 17 oltártestvérével együtt. A megjelent lelkiatyákat, a polgármester urat és a zarándokokat Sranko László somorjai káplán köszöntötte.
Marton Zsolt prefektus atya szentbeszédében a Szentháromság titkáról beszélt. A legcsodálatosabb titok megértését csak Jézust követve tudjuk felfogni. Az élet több területén is titkokkal találkozunk, így titok a születés, a szerelem és a papság is – mondotta a szónok.

A szentmise végén a prefektus atya örömét fejezte ki, hogy újra Felvidékre látogathatott és találkozhatott több lelkiatyával is. Galgóczi Rudolf zselízi esperes, a Pázmaneum alelnöke végezetül meghívta a jelenlevő lelkiatyákat és híveket az Imakilenced következő állomására, amelyre Nyíren kerül sor június 1-jén. A szentmisét a somorjai ifjúsági énekkar szép éneke tette meghittebbé.

Az Imakilenced a Pápai- és Magyar Himnusz eléneklésével zárult, majd a helyi Mária Légió tagjai szeretetlakomán látták vendégül a megjelent lelkiatyákat és híveket.

Pázmaneum