Májustól 16 új intézkedéssel segíti a munkába állást a foglalkoztatási törvény módosítása. Ahogyan Emília Kršíková államtitkár elmondta: ezentúl a munkaügyi központ feladata, hogy munkát találjon a munkanélkülieknek. Az újfajta támogatásokhoz háromhavi nyilvántartás után juthatnak hozzá az érintettek. A hátrányos helyzetűek betanítására három hónapon keresztül folyósítható a létminimum összege, tehát 5 130 korona, és a központ téríti a képzéssel kapcsolatos utazási, étkezési és szállásköltségeket, illetve családok esetében a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások költségeit. Ha a munkahivatal nyilvántartásában szereplő egyén munkába áll, de fizetése kevesebb, mint az országos átlagbér fele, a központ akár két éven át megtéríti a munkavállaló és munkáltató bérfüggő társadalombiztosítási járulékait. Támogatást kapnak a szociális vállalkozások, amelyek egészségkárosultakat, nem képezhető egyéneket foglalkoztatnak – úgy, hogy a települések helyi fejlesztési céljait is szem előtt tartják. Ilyen vállalkozások szeptember elsejétől működhetnek, előkészítésükre tehát még van idő. Párhuzamosan a kisközségek hathónapos közmunkákat szervezhetnek a szociális segélyből élő munkanélkülieknek, amit további hat hónappal hosszabbíthatnak meg. A közmunkában részt vevőknek ezután másfajta átképzéssel kell próbálkozniuk, amely a tartós munkavállalásukat segíti elő. Újra lesz átképzési támogatás, amelyben abszolvensek és 50 éven felüliek vehetnek részt azzal a feltétellel, hogy legalább 2 éven át alkalmazzák őket. Mobilitási segélyek is lesznek, a költözésre kétévenként 40 ezer korona, a bejárásra a költségek 50 százaléka vagy maximálisan 3000 korona téríthető. Ján Sihelský, a munkaügyi központ vezérigazgatója a szolgáltatások változásai közül megemlítette a munkaközvetítői kötelezettséget. A rugalmas munkahely-szerzés érdekében a hivatal ügynököket fog alkalmazni, akik a munkáltatót és munkavállalót összehozzák. A hivatal a munkakeresőnek havonta egyszer köteles munkahelyet vagy képzési-átképzési lehetőséget felkínálni. A képzési költségeket a munkaügyi központ viseli. A hosszú távú megoldás érdekében országos és területi szinten egyeztetéseket szerveznek a piacképes szakképzés érdekében. A kormányzat arra fog törekedni, hogy betanított munkára vendégmunkásokat szlovákiai vállalkozások ne foglalkoztassanak, helyette a hátrányos helyzetű hazai munkanélkülieket alkalmazzák. A foglalkoztatás növelésére 2,9 milliárd koronát fordít Szlovákia, ennek a 80 százalékát uniós forrásokból fedezi.
Pátria, ngyr