A csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, Kocsis László Attila is köszöntötte az MKP-t megalakulása 10. évfordulóján:

Kocsis László Attila beszéde:

Tisztelt ünneplő gyülekezet, Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtisztelő érzés számomra, hogy a csehországi magyarok érdekvédelmi szervezete, a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom képviseletében részt vehetek ezen a pártnapon és Önökkel együtt megünnepelhetem a Magyar Koalíció Pártja megalakulásának 10. évfordulóját.

Kérem, engedjék meg, hogy a jubileum alkalmával átadjam Mozgalmunk forró üdvözletét és jókívánságait. Egyúttal szeretném tolmácsolni az Együttélés Magyar Nemzeti Tagozata vezetőségének és tagságának külön testvérpárti és honfitársi üdvözletét és köszönetét. A gratulációhoz csatlakoznak a Mozgalom Lengyel és Ukrán-Rutén Nemzeti Tagozatai is, a Wspólnota és a Spivžittja.

Hölgyeim és Uraim! Mozgalmunk nagyra értékeli a Magyar Koalíció Pártjának a demokráciáért, emberi és szabadságjogokért, a magyarság boldogulásáért kifejtett sokéves erőfeszítéseit. Megítélésünk szerint e párt megállta helyét a magyar közösségben, az egész társadalomban és nemzetközi szinten egyaránt. Igyekezett eleget tenni az elvárásoknak, jól ellátni mind a kormánypárti, mind az ellenzéki szerepvállalását.

Ezen ismeretek alapján a csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom a Magyar Koalíció Pártjának 10. évfordulója alkalmából egy emléklapot adományozott a felvidéki magyarok jogainak védelme, a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek toleráns együttműködésének elősegítése, valamint az egyetemes magyarság összetartozása és összefogása érdekében kifejtett egy évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Kérem a Magyar Koalíció Pártja nagyra becsült elnökét, tisztelt Csáky Pál urat, hogy az emléklapot szíveskedjen átvenni.