Ipolynyéken került sor június 7-8-án a Hagyományőrző és múltidéző napokra. A programsorozat szombaton délután kezdődött. A helyi kultúrotthonban a VIA NOVA ICS tagjai valamint a Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai fogadták a kézműveskedni vágyókat. Üvegfestés, bábukészítés, gyöngyözés várta a gyerekeket, a legkisebbeknek kifestőkkel kedveskedtek. Este hét órakor vetítettképes előadás várta a látogatókat. Ezen Antalicz Anikó mutatkozott be Palástról, aki arról beszélt, természetesnek kellene lennie annak, hogy a magyar szülők gyermekeiket magyar isklába adják, ugyanis anyanyelven jobban és tartósabban szerezhető meg a tudás. Papp Gergely Kalonda értékeit mutatta be szülőfaluja tájházán keresztül.
A Csemadok helyi alapszervezete néprajzi kiállítással tette szebbé a rendezvényt – ezt nagyrészt Cservócs Margit néninek, Gyurász Gábor elnök úrnak és Cseri Katalinnak köszönhető. Szanyi Mária néprajzkutató vezette végig a közönséget a kiállítás tárgyai között, s elmondása szerint nagyon sok néprajzi múzeum megirigyelné az egyes kiállítási darabokat. A néprajzi részleg mellett ott voltak a Kincskeresők pályamunkái is. A műveket az alapiskolák alsó tagozatos diákjai készítették bemutatva falujukat, ill. annak leghíresebb személyét.
Vasárnap szentmisével kezdődött a program, melyet a magyarság egységéért ajánlottak föl a szervezők. A szentmisét Dombi Ferenc tanácsos úr mutatta be. Délután öt órakor a litánia után Parák József plébános úr áldotta meg a trianoni keresztet. Nagy Péter, a VIA NOVA ICS országos elnökének beszéde után minden egyes vármegye nevének elhangzásakor egy- egy szál rózsát helyeztek el a jelenlévők az újonnan megáldott kereszt tövénél. A kereszt id. Szász Gyula erdélyi kőfaragómester alkotása.
Az emlékező tömeg a kultúrházba vonult, itt folytatódott a kultúrműsor.
A vendégeket a VIA NOVA ICS, a helyi Csemadok és a helyi MKP alapszervezeteinek nevében Cseri Ilona köszöntötte. A program résztvevői: Karancskeszi egyházi énekkara valamint a mihálygergelyi Jubilate kórus és zenekar voltak. Őket elkísérte plébánosuk, ifj. Szász Gyula. Tőle meghívást kaptak a jelenlévők a július 6-i karancskeszi völgy búcsújára.
Megköszöntük Refka Dániel közreműködését is, akit ötletadóként üdvözöltünk. Teplán Sándor szólóéneke, Refka György, Cseri Ilona, Teplán Sándorné szavalata tette tartalmassá az előadást. A program végeztével frissítő mellett került sor a beszélgetésekre.

csi, Felvidék Ma