A Parazita könyvek sorozat a populáris kultúra részleges feltérképezésére vállalkozik.

Olyan kis – monográfiák és többszerzős tanulmánykötetek megjelentetését tűzi ki célul, melyek egy-egy tematikára vagy műfajra összpontosítva a választott „peremjelenség” esztétikai, történeti és médiumközi problémáival szembesítenek. A sorozat harmadik kötete kultikus sci-fi-filmek és hozzájuk kapcsolódó jelenségek értelmezhetőségére koncentrál. A példák között ott szerepel a Solaris, a Star Wars, az Alien, a Blade Runner, a Star Trek, a The Matrix – hogy csak néhányat említsünk azon produkciók közül, melyek szóba kerülnek e kiadvány lapjain. Mivel a tanulmányok többsége a témával (illetve a vizuális kultúrával) kapcsolatos általános kérdéseket is megfogalmaz, kötetünk párhuzamba állítható azokkal a kezdeményezésekkel, melyek a sci-fi- és cyberfilmek elméleti megközelítését szorgalmazták. Bízvást kijelenthető ugyanis, hogy ez a keretfokozza a filmélményt; vagyis nem gátja, hanem elő mozdítója annak a folyamatnak, amit az „észlelés kalandjának” nevezhetnénk.

Lilium Aurum