Június 11-én, szerdán Párkányban a helyi egyházközség és a Remény c. felvidéki katolikus hetilap szervezésében imanapra került sor, amelynek keretében papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a megjelent hívek és a szentmisén koncelebráló 17 lelkiatya.

Az imaórát és a szentségimádást ünnepi szentmise követte, amelynek főcelebránsa és szónoka Balla Barnabás felvidéki származású pálos szerzetes, márianosztrai plébános volt. Barnabás atya beszédében buzdította a híveket, hogy tartsanak ki az állhatatos imában, mivel az mindenképp meghozza gyümölcsét. A szentmise végén Magyar Károly esperesplébános, az egyházközség lelkipásztora megköszönte a jelenlevőknek, hogy együtt imádkoztak magyar lelkipásztorokért.

Pázmaneum