Tizenhat éve a Csallóköz szívében működő Szent János Egyházi Alapiskola épülete előtt került sor június 17-én az ünnepélyes kereszt- és Lourdes-i barlangszentelésre. Aranyossy Teodóra igazgatónő, a pedagógusok és a diákok e jeles napon ünneplőbe öltöztek, és úgy készültek a tanítás utolsó heteiben zajló ünnepségre.

A szentelést az iskola egykori diákja, ma a magyarországi Bükkön működő, vajkai származású Író Sándor végezte, Kiss Róbert helyi esperesplébánossal és Nagy Pál lelkiatyával. Először a kereszt szentelésére került sor, amely régen a katolikus templom mellett állt, majd a templom renoválása után új helyet kerestek számára. A méltó hely, a keresztény iskola előtti udvar lett. A Lourdes-i barlang felépítését és a kereszt javítását a Szent Mária Gyógyszertár tulajdonosa, Molnár Tamás és családja, valamint Malagyi Erzsébet nyitrai hívő finanszírozta.
A meghitt ünnepséget az iskola diákjainak éneke tette szebbé Hozák Mária igazgatóhelyettes vezetésével.
A kereszt és a Lourdes-i barlang felszentelése után Kiss Róbert esperesplébános szólt a jelenlevőkhöz. Elsősorban megköszönte a városi önkormányzatnak, hogy az első osztálytól a kilencedik osztályig egy épületben működhet az iskola, majd köszönetet mondott az iskola igazgatójának, pedagógusainak, hogy egyengetik, kormányozzák az iskola sorsát, a szülőknek, hogy ebbe az iskolába íratják gyermekeiket, a híveknek, hogy nem csak imáikban, de sokszor anyagilag is segítették az iskolát.
A szentelést végző Író Sándor figyelmeztette a diákokat, hogy ügyeljenek azokra az értékekre, amelyek körülveszik és nevelik őket a hitre. A kereszthordozás fontosságáról szólt, arról, hogy akárhányszor elhaladnak előtte, mindenki gondoljon bele, a keresztet neki is vinnie kell. Buzdította a jelenlevőket, hogy az anyanyelvi oktatást helyezzék mindig  előtérbe és bátran vállalják kereszténységüket és magyarságukat a mindennapokban. Végezetül Reményik Sándor Templom és Iskola című versét hallgathatták meg az ünnepségre összegyűlt diákok, pedagógusok és hívek.

Pázmaneum