A Selye János Egyetem, a Pedagógusszövetség és a Comenius Pedagógiai Intézet június 13-14-én a komáromi konferenciaközpontban közoktatási konferenciát rendez “Milyen a jó iskola?” címmel.

Több szekción belül megvitatják az oktatási intézmények működési és fejlesztési lehetőségeit, a közoktatás tartalmi fejlesztésének problémáit, a hazai közoktatás időszerű kérdéseit. Terítékre kerülnek az oktatási módszerek és technikák, a beiratkozási programok és stratégiák, valamint a minőségbiztosítás szerepe a oktatásfejlesztésben.

A konferencia programja:
2008. június 13.

10.00 – 10.05 Megnyitó

10.05 – 10.10 Köszöntő
Csáky Pál

10.10 – 10.30 Milyen a jó iskola?
Előadó: Albert Sándor

10.30 – 11.00 A hazai közoktatás rendszerének és intézményeinek
működési és fejlesztési problémái
Előadó: Szigeti László

11.00 – 11.20 A közoktatás tartalmi fejlesztésének problémái
Előadó: Fodor Attila

11.20 – 11.40 Szünet

11.40 – 12.00 Magyar iskola a szlovák közoktatás rendszerében
Előadó: Pék László

12.00 – 12.20 Minőségirányítás a közoktatásban
Előadó: Szuperák Mária

12.30-14.00 Ebéd

14.00 – 18.00 Szekcióülések

Szekciók:
A)Iskolahálózat, kistérségek, iskolaközpontok. Beíratkozási programok és stratégiák.
Az intézményi autonómia (szakmai szabadság) keretei és korlátai. Szervezetfejlesztés.
Új kihívások az iskolavezetésben – stratégiai vezetés
Szekcióvezetők: Vetter János, Lendvay Tibor

B)A tanulás-tanítás megújításának irányai és lehetőségei. Oktatási programok. Módszerek, technikák, eljárások.
Szekcióvezető: Vörös Mária

C)Az ellenőrzés, értékelés és minőségbiztosítás helye és szerepe az oktatásfejlesztésben.
Szekcióvezető: Deák László

Az összes szekció egységes programja:
14.00 – 18.00 vitaindító előadások az adott
témakörben (5-10 perc ), vita
Szünetek igény szerint, szekciónként az egyik szünetben:
Az interaktív tábla a gyakorlatban – előadás (Műszaki Kiadó)

18.00. Vacsora

2008. június 14.

9.00 – 10.00 A szekcióvezetők (cca 15 perces) összefoglalója a szekcióban
zajló munkáról. Tapasztalatok és ajánlások.
10.00- 11.45 Pódiumbeszélgetés: “Felkészülés a pedagógiai programok
kidolgozására?”
Vitavezető: A. Szabó László
Beszélgetőpartnerek: Albert Sándor, Fodor Attila, Takács Erika,
Vörös Mária
11.45 – 12.15 A konferencia munkájának és tapasztalatainak összegzése.
Albert Sándor
Zárszó.

A konferencia helyszíne: Komárom, a Selye János Egyetem Konferenciaközpontja 

Szakc Komárom